پاورپوینت درس ۱ آموزش قرآن پایه نهم: سوره شوری (صفحات ۴ و ۴٨٣ قرآن کریم)، آموزش مفاهیم و سوره زُخرُف (ص ۴٨٩ قرآن کریم)، یادآوری تلفظ حروف خاص (۱)

لطفا امتیاز بدهید [تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵] پاورپوینت درس ۱ آموزش قرآن پایه نهم: سوره شوری (صفحات ۴ و ۴٨٣ قرآن کریم)، آموزش مفاهیم […]

Continue reading »

پاورپوینت درس ۴ آموزش قرآن پایه نهم: سوره فتح (ص١٢ و ۵١١ قرآن کریم)، آموزش مفاهیم و سوره حُجُرات (ص ۵١۶ قرآن کریم)، وقف و ابتدا و نظم قرائت، آموزش مفاهیم، بهداشت روانی در قرآن (۲)

لطفا امتیاز بدهید [تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵] پاورپوینت درس ۴ آموزش قرآن پایه نهم: سوره فتح (ص١٢ و ۵١١ قرآن کریم)، آموزش مفاهیم و […]

Continue reading »

پاورپوینت درس ۳ آموزش قرآن پایه نهم: سوره احقاف (ص ٣و ۵٠٢ قرآن کریم)، آموزش مفاهیم و سوره محمد(ص) (ص ۵٠٧ قرآن کریم)، کوتاهی و کشیدگی حرکات، آموزش مفاهیم، بهداشت روانی در قرآن (۱)

لطفا امتیاز بدهید [تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵] پاورپوینت درس ۳ آموزش قرآن پایه نهم: سوره احقاف (ص ٣و ۵٠٢ قرآن کریم)، آموزش مفاهیم و […]

Continue reading »
1 2 3 68