پاورپوینت مکانیسم های رفتاری مغز سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس(درس اعصاب مامایی)

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت مکانیسم های رفتاری مغز سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس(درس اعصاب مامایی)


پاورپوینت مکانیسم های رفتاری مغز سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس(درس اعصاب مامایی)     17اسلاید   سیسیتم فعال کننده-وادار کننده مغز (Activating-Driving Systems)   تحریک نیمکره های مغز تحریک مستقیم ناحیه مشبکی پلی سیگنالهای حسی محیطی بویژه درد (با تحریک ناحیه مشبکی پلی) سیگنالهای فیدبکی بازگشتی از نیمکره های مغز   کنترل نوروهورمونی فعالیت مغز ۱- سیستم نوراپی نفرینی: هسته لوکوس سرولئوس ۲- سیستم دوپامینی: ماده سیاه ۳- سیستم سروتونینی: هسته های سجافی Raphe سیستم لیمبیک   لیمبیک: مرز یا حاشیه عملکرد: با جنبه های هیجانی یا عاطفی احساسها حسی مانند پاداش، تنبیه، رضایت و تنفر سروکار دارد سیستم لیمبیک: بخش قشری: قشر اوربیتوفرونتال، قشر سینگولیت، شکنج پاراهیپوکامپ بخش زیر قشری: هیپوتالاموس، هیپوکامپ، آمیگدال، ناحیه سپتال، هسته های قدامی تالاموس   …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *