پاورپوینت مدیریت مالی ۱ دانشگاه پیام نور

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت مدیریت مالی ۱ دانشگاه پیام نور


پاورپوینت مدیریت مالی ۱ دانشگاه پیام نور دید کلی : پاورپوینت فصل هفتم مدیریت مالی ۱ دانشگاه پیام نور رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی با عنوان تجزیه وتحلیل مخاطره و بودجه بندی سرمایه ای   توضیحات کامل : پاورپوینت فصل هفتم مدیریت مالی ۱ دانشگاه پیام نور   هدف کلی درس : آشنائی با تکنیکهای حداکثر کردن ثروت و استفاده بهینه از منابع مالی   اهداف رفتاری فصل هفتم: از دانشجو انتظار می رود پس از یادگیری این فصل: ۱ – مفهوم مخاطره (ریسک) و ارتباط بین مخاطره و بازده سرمایه گذاریها را بداند. ۲ – نحوه اندازه گیری مخاطره اوراق بهادار را بداند. ۳ – نحوه کاهش مخاطره از طریق متنوع ساختن دارائیها را بداند. ۴ –  مفهوم بتا به عنوان معیار اندازه گیری مخاطره را بداند. ۵ – نحوه محاسبه نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی با استفاده از مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای را بداند.   هدف مدیریت مالی :    هدف اصلی مدیریت مالی، بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، که همانا حداکثر کردن ثروت صاحبان بنگاه است، محق …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *