پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشکی – ۱۸ اسلاید

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشکی – ۱۸ اسلاید


پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشکی پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشکی پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشکی پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشکی استاندارد زندگی LIVING STANDARDS میزان بهره مندی از غذا ، لباس ، مسکن، تحصیل و سرگرمی از نظر کمی و کیفی و هزینه های آن  پاورپوینت علوم اجتماعی و پزشکی تنش اجتماعی SOCIAL STRESS   احساس فشار ناخوشایند جمعی ناشی از کمبود منابع برای پاسخگوئی به نیازها مثل کمبود مسکن ، امکانات برای تحصیل و اشتغال – قابلیت کمی شدن ارتباطات COMMUNICATION فرآیند جریان و چرخش دانش و عقاید و تبلیغ افکار – وجود زمینه ها و وسایل ارتباطی نقش کلیدی در PUBLIC HEALTH برای تغییر رفتار وسایل : رسانه ها …..   سرمایه اجتماعی SOCIAL CAPITAL برآیند و معدل تعداد پیوندها و میزان اعتماد به این پیوند ها جهت یاری خواستن در شرائط نیاز هائی که افراد به تنهائی قادر به حل مسایل نیستند • کمی و قابل اندازه گیری •کمک به رفع تنش در جامعه •یک سرمایه در کنار سایر منابع مورد نیاز در جامعه  آسیب شناسی اجتماعی جامعه SOCIETY انسان تنها یا شیطان است ی …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *