پاورپوینت درس بوم سازگان

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت درس بوم سازگان


پاورپوینت درس بوم سازگان       54اسلاید   باهم زیستن •بوم سازگان:   •خشکی •آبی •خشکی-آبی   دو فرآیند مهم در بوم سازگان:     •انتقال انرژی • •چرخه مواد   انتقال انرژی:   •انتقال انرژی در زنجیره های غذایی صورت می گیرد.   زنجیره غذایی •ارتباط بین چند جاندار را زنجیره غذایی می گویند. که اولین حلقه این زنجیر را یک موجود فتوسنتز کننده می سازد وحلقه های بعدی جاندارانی هستند که نمی توانند فتوسنتز کنند.       ...

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *