پاورپوینت بیماریهای غیر واگیر – ۳۵ اسلاید

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت بیماریهای غیر واگیر – ۳۵ اسلاید


پاورپوینت بیماریهای غیر واگیر پاورپوینت بیماریهای غیر واگیر پاورپوینت بیماریهای غیر واگیر پاورپوینت بیماریهای غیر واگیر •پدیده های شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع که با تغییرات وسیع در سبک زندگی همراه است، در کنار بهبود شا خص ها ی بهداشتی که سبب افزایش میزان امید به زندگی شده است، مهم ترین عوامل افزایش بار بیما ریهای غیرواگیر بو د ه اند . •بیمار ی های غیرواگیر، مسوول بیش ا ز ۵۳ % بار بیمار یها در سراسر جهان هستند و بیش ا ز ۷۶ % کل بار بیماری ها در ایرا ن به بیمار ی های غیرواگیر اختصاص دا ر د . پایه پیشگیری از بیمار ی های غیرواگیر، شناسایی عوامل خطر اولیه و پیشگیر ی وکنترل این عوامل استپاورپوینت بیماریهای غیر واگیر الف) اهداف مشابه با اهداف سازمان جهانی بهداشت: هدف ۱: ۲۵% کاهش در خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت بیماری های مزمن ریوی هدف ۲: حداقل ۱۰% کاهش نسبی در مصرف الکل هدف ۴: ۳۰% کاهش نسبی در متوسط مصرف نمک در جامعه هدف ۵: ۳۰% کاهش نسبی در شیوع مصرف دخانیات در افراد بالاتر از ۱۵ سال هدف ۶: ۲۵% کاهش نسبی در شیوع فشار خون بالا هدف ۷: ثابت نگ …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *