پاورپوینت بازارهای مالی و ارزش زمانی پول – ۶۰ اسلاید

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت بازارهای مالی و ارزش زمانی پول – ۶۰ اسلاید


پاورپوینت بازارهای مالی و ارزش زمانی پول پاورپوینت بازارهای مالی و ارزش زمانی پول پاورپوینت بازارهای مالی و ارزش زمانی پول پاورپوینت بازارهای مالی و ارزش زمانی پول •بازارها ی مال ی •افراد و شرکت ها جر ی ان ‌ ها ی نقد ی متفاوت و ترج ی حات مختلف ی در رابطه با مصرف منابع مال ی خود دارند. •از ا ی ن رو بازارها یی برا ی رد و بدل کردن پول ب ی ن دارندگان وجوه مازاد و تقاضاکنندگان ا ی ن وجوه ا ی جاد م ی ‌ شود. ق ی مت پول در ا ی ن بازارها همان نرخ بهره ( Interest Rate ) است که سه علت اساس ی دارد: •تورم؛ •به تعو ی ق انداختن مصارف فعل ی ؛ •از دست دادن فرصت ‌ ها. •پول ارزش زمانی دارد؛ یعنی ارزش یک تومان امروز بیش از یک تومان فردا (دوره‌های آینده) است. •قیمت پول را نرخ بهره تعیین می‌کند. •تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها مستقیما به همین ارزش زمانی پول برمی ‌ گردد. مفروضات پاورپوینت بازارهای مالی و ارزش زمانی پول   •قطعیت جریان‌های نقدی •دوره‌های زمانی مشخص & …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *