پاورپوینت اهمیت کفش ها در سلامت – ۲۶ اسلاید

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت اهمیت کفش ها در سلامت – ۲۶ اسلاید


پاورپوینت اهمیت کفش ها در سلامت پاورپوینت اهمیت کفش ها در سلامت پاورپوینت اهمیت کفش ها در سلامت پاورپوینت اهمیت کفش ها در سلامت در حین ایستادن نصف وزن بدن بر هر سمت قرار می گیرد ، از این مقدار  نیمی بر پاشنه و نیمی بر قسمت  قدامی یعنی بر مفاصل MTP وارد می شود که در توزیع آن دو بخش بر ریشه شست پا و بر انگشتان دیگر هر کدام یک بخش واقع میشود ، حال اگر تعادل بهم ریزد ، مثلا“ بر یک سمت فشار زیادتر و بر سمت دیگر فشار کمتری وارد میگردد. پاورپوینت اهمیت کفش ها در سلامت   lافزایش فشار میتواند باعث Hypertrophy پنجه: corn  یا منجر به Ulceration  گردد . lبا دادن کفه یا کفش مناسب میتوانیم در تصحیح این توزیع اقدام کنیم . l1- ترجیحا“  جوراب درتابستان از جنس نخ و درزمستان از جنس پشم باشد lاین موضوع در بیماران دارای P.V.D.  و بیماریهای Metbolic  از اهمیت ویژه برخوردار است l2- درز جوراب در پشت پا قرار گیرد نه در نوک انگشتان ، چون در اینصورت درموقع قرار گرفتن پا درموقع بر نوک پنجه ها فشار وارد می سازد l3- لای انگشتان بایستی کاملا“ خشک …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *