پاورپوینت آنتی بیوتیک‏های بتالاکتام (پنی‏سیلین‏ها و سفالوسپورین‏ها)

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت آنتی بیوتیک‏های بتالاکتام (پنی‏سیلین‏ها و سفالوسپورین‏ها)


  پاورپوینت آنتی بیوتیک‏های بتالاکتام (پنی‏سیلین‏ها و سفالوسپورین‏ها)   34اسلاید   از قارچ پنی‏سیلیوم گرفته میشوند. دارای حلقه بتا لاکتام و یک حلقه تیازولیدین‏اند. میکروبهای مولد پنی‏سیلیناز حلقه بتالاکتام را باز میکنند. مکانیزم: هر دو از طریق وقفه سنتز دیواره سلولی • انواع پنی ‏ سیلین: ۱- پنی‏سیلین G و پنی‏سیلین‏ V 2- پنی‏سیلینهای مقاوم به پنی‏سیلیناز: اگزاسیلین، کلوگزاسیلین، متی‏سیلین و نفی‏سیلین، کوآموکسی کلاو(آموکسی+کلاولانیک اسید) ۳- پنی‏سیلینهای وسیع‏الطیف: آمپی‏سیلین، آموکسی‏سیلین ۴- پنی‏سیلینهای ضدپسودوموناس: کاربنی‏سیلین، تیکارسیلین ۵- آمدینوسیلین: داروی جدید U(International Unit) فعالیت پنی‏سیلین G بر حسب این واحد بیان میشود. ۱ واحد =  6 /0میکروگرم جذب خوراکی پنی‏سیلین G کم و درمورد V زیاد است. اسید معده  باعث انهدام میشود. پروبنسید باعث کاهش دفع آن میشود.  مؤثر بر گرام منفی …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *