پاورپوینت آموزش بیمار – ۳۵ اسلاید

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت آموزش بیمار – ۳۵ اسلاید


پاورپوینت آموزش بیمار پاورپوینت آموزش بیمار پاورپوینت آموزش بیمار پاورپوینت آموزش بیمار •درتنظیم نیازهای آموزشی بیماران ۱۰ عنوان کلی توسط انجمن بیمارستانهای آمریکا پیشنهاد شده که لازمست مدنظر قرارگیرند: عملکردطبیعی بدنپاورپوینت آموزش بیمار × مشکلات مرتبط باتشخیص بیماری × داروهای تجویز شده × رژیم غذایی × محدودیتهای فعالیتی( شامل فعالیت جنسی ) × غربالگری تشخیصی وآزمایشات × معیارهای پیشگیری کننده یاارتقاءسطح بهداشت × منابع جامعه × منابع مالی × برنامه های آتی پزشک برای بیمار •نام بیماری،علل،عوارض وپیش آگهی •دلیل انجام تستها وآزمایشات •روش اصلی درمان ودلیل مصرف داروها •چگونگی تناوب وروش مصرف داروها •هزینه های تشخیصی ودرمانیپاورپوینت آموزش بیمار •توصیه هایی که به رفع مشکل کمک میکند •برنامه ادامه درمان ومراجعه مجدد •وقتی که درفعالیتهای یادگیری ،ازحواس مختلف استفاده گرددافراد بامشارکت فعال آمادگی بیشتری برای یادگیری خواهندداشت. •سخنرانی :وقتی مناسب است که تعداد …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *