پاورپوینت آموزش بهداشت – ۶۷ اسلاید

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت آموزش بهداشت – ۶۷ اسلاید


پاورپوینت آموزش بهداشت پاورپوینت آموزش بهداشت پاورپوینت آموزش بهداشت پاورپوینت آموزش بهداشت ۱- ارتقاء سلامت به مفهوم توانمند سازی مـــــــردم در شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتارهای بهداشتی و در نتیجه رعایت شیوه زندگی سالم می باشد. ۲- ارتقاء سلامت به مفهوم فرآیند قادر سازی مــردم در جهت افزایش کنترل آنها بر تعیین کننده های سلامت و از آن طریق بهبود سلامت است. nقادرسازی مردم برای کنترل روی سلامتی شان و احساس مسئولیت برای سلامتی شان به عنوان  جزء مهم از زندگی روزمره هم به عنوان عمل خود به خودی و هم سازماندهی شده برای سلامت nنیاز به همکاری بخشهای مختلف خارج از بخش بهداشت nترکیب روشها و رویکردهای گوناگون اما مکمل، شامل: ارتباطات، آموزش، قانون، امور مالی، تغییرات سازمانی، توسعه اجتماعی و فعالیتهای خودجوش محلی در مقابل مخاطرات سلامتی. nتشویق مشارکت عمومی واقعی و موثر شامل بسط و توسعه مهارتهای حل مسئله و تصمیم سازی به صورت فردی و جمعی و درگیر کردن متخصصان سلامتی درآموزش و دفاع از سلامت، به خصوص آنهایی که در مراقبهای اولیه فعالیت دارن …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *