پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق – ۳۰ اسلاید

لطفا امتیاز بدهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق - ۳۰ اسلاید


پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق تعریف کارآفرین(۲) Entrepreneur هرانسانی که در زندگی اقتصادی خود بتواند مسئولیت اجرای یک پروژه اقتصادی (طرح درآمدزا) را ضمن ساماندهی مجموعه خلاقیتها و فرصتها را همراه با سازماندهی منابع ضمن تقبل ریسک و شکست را بعهده بگیرد کارآفرین خطاب می شود. کانون کنترل  : عقیده فرد نسبت به اینکه عاقبت و سرانجام وی تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی است. - کارآفرینان رابیشتر دارای مرکز کنترل درونی توصیف کرده اند. - کارآفرینان به خود ایمان دارند و موفقیت یا شکست را به اقبال ربط نمی دهند. - درزندگی چیزی به نام شانس وجود ندارد. شانس یعنی استفاده بهتراز فرصتها. تحمل ابهام : پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق   - قدرت ابهام عبارت است از پذیرش عدم قطعیت به عنوان بخشیاز زندگی ،توانایی عدم حیات با دانشی ناقص در محیط.. - کارآ ...

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *