پاورپوینت رسیدن به سن تکلیف و وظایف کلی خاص دوران بلوغ

پاورپوینت رسیدن به سن تکلیف و وظایف کلی خاص دوران بلوغ

پاورپوینت-رسیدن-به-سن-تکلیف-و-وظایف-کلی-خاص-دوران-بلوغدانلود پاورپوینت با موضوع رسیدن به سن تکلیف و وظایف کلی خاص دوران بلوغ
دارای ۲۴ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
۲۴ اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
فهرست مطالب و اسلایدها:
مقدمه
نوجوانی
مفهوم بلوغ
تغییرات جسمی بلوغ در دختران
احکام دوران بلوغ
سه نشانه بلوغ
مفهوم تکلیف

مقدمه:
بخش عظیمی از جمعیت جهان را نوجوانان تشکیل می دهند. ۸۰%نوجوانان در کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند.
در طول زندگی یک فرد چند واقعه حائز اهمیت زیاد وجود داردکه می تواند به عنوان نقاط عطف تلقی شود که بلوغ یکی از آنهاست. بسیاری از مشکلات جسمی و روحی که در دوران بزرگسالی ایجاد می شود،برخاسته از کمبودهای دوران نوجوانی است.
نوجوانی
پل میان کودکی (وابستگی تام ) و یک زندگی اجتماعی مستقل
طیف سنی نوجوانی:
early
Middle
Lat

دانلود فایل

پاورپوینت کارگاه علمی پیشگیری از کم تحرکی در دانش آموزان استان اصفهان

پاورپوینت کارگاه علمی پیشگیری از کم تحرکی در دانش آموزان استان اصفهان

پاورپوینت-کارگاه-علمی-پیشگیری-از-کم-تحرکی-در-دانش-آموزان-استان-اصفهاندانلود پاورپوینت با موضوع کارگاه علمی پیشگیری از کم تحرکی در دانش آموزان استان اصفهان
دارای ۲۵ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
۲۵ اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
فهرست مطالب و اسلایدها:
آموزش پروتکل های آزمون های ترکیب بدنی و استقامت قلبی عروقی
شاخص توده بدن
BMI
اندازه گیری قد
اندازه گیری وزن
نکات مهم در اندازه گیری لایه های چربی زیرپوستی
محیط کمر
پروتکل آزمون  استقامتی دویدن ۲۰ متر رفت و برگشت
اندازه گیری قد: 
 – آزمودنی به طورعمودی، پاها جفت کناردیوار و روی یک سطح صاف با زاویه قائمه نسبت به متر نواری نصب شده روی دیوار می‌ایستد.
– پاشنه ها، باسن، پشت وجمجمه(درصورت امکان) باید به دیواربچسبد.
– سرآزمودنی باید مستقیم و به جلو نگاه کند ودست ها راحت درکنار بدن باشند.
– به آزمودنی آموزش داده می‌شود که عمل دم را انجام و بدن خود را به سمت بالا کشش دهد.
– آزمونگر خط کش چوبی را روی متر نواری تا راس سرآزمودنی به سمت پایین می‌لغزاند واندازه را تا نزدیکترین ۰/۱سانتیمترثبت می‌کند.

دانلود فایل

پاورپوینت استانداردهای امدادی در بلایا و حوادث غیر مترقبه

پاورپوینت استانداردهای امدادی در بلایا و حوادث غیر مترقبه

پاورپوینت-استانداردهای-امدادی-در-بلایا-و-حوادث-غیر-مترقبهدانلود پاورپوینت با موضوع استانداردهای امدادی در بلایا و حوادث غیر مترقبه
دارای ۲۸ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
۲۸ اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
خلاصه :
حوادث و بلایای غیر مترقبه عملی است که وضعی فاجعه انگیز در زندگی عادی و روزمره مردم ایجاد می نماید . در این وضع شیرازه زندگی روزمره ناگهان گسیخته شده و مردم دچار رنج و درماندگی می شوند. و در نتیجه به غذا ،‌پوشاک ، سر پناه، مراقبت های بهداشتی ، پزشکی و پرستاری و سایر ضروریات زندگی به محافظت در مقابل عوامل و شرایط نامساعد محیط محتاج گردند.
بنابراین جهت جلوگیری ازعواقب بهداشتی ناشی از این تغییر و تحول ودرهم ریختگی اوضاع زندگی مردم نیاز به یک سری استانداردها جهت بهبود وضعیت زندگی از جمله استانداردهای لازم جهت سرپناه ، تامین آب بهداشتی ، تغذیه مناسب ،‌ دفع بهداشتی زباله و مدفوع ،  و …. نیاز می باشد در این مقاله سعی شده ضمن بررسی بعضی بلایا و حوادث طبیعی و ساخته دست بشربه استانداردهای مورد نیاز هنگام وقوع اینگونه بلایا پرداخته شود .

دانلود فایل

پاورپوینت درباره بهداشت محیط مدارس

پاورپوینت درباره بهداشت محیط مدارس

پاورپوینت-درباره-بهداشت-محیط-مدارسدانلود پاورپوینت با موضوع بهداشت محیط مدارس
دارای ۷۹ اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
۷۹ اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
فهرست مطالب و اسلایدها:
تاریخچه بهداشت مدارس در ایران
تعریف بهداشت مدارس
ضرورت بهداشت مدارس
بهداشت محیط مدرسه
آیین نامه بهداشت محیط مدارس
ماده۱: محلی که برای احداث مدرسه درنظرگرفته میشود
محلی که برای احداث مدرسه درنظرگرفته میشود
تبصره ۱ و۲
یادآوری
صداهای  مزاحم در فضا های آموزشی
برای کاهش سر و صدا موارد زیر پیشنهاد میشود
ماده ۲
یادآوری
زمین بازی و ورزش مدرسه
تبصره ۱
تبصره ۲
تبصره ۳
تبصره ۴
ماده ۳
ماده ۴ : دیوار های کلاس
رنگ فضاهای آموزشی
ماده ۵:کف کلاسها ، راهروها وپله ها باید مقاوم ،مسطح وقابل شستشو بوده ولغزنده نباشد
ماده ۶
ماده ۷
تابلو کلاس
ماده ۸
تهویه
ماده ۹
اندازه بلندی میز و نیمکتها
سطح میز و نیمکت
ماده۱۰
ماده ۱۱
ماده ۱۲
ماده ۱۳
پنجره کلاسها به منظور استفاده از تهویه و برخورداری از نور طبیعی باید به نحو زیر نصب شود
ماده ۱۴
ماده ۱۵
ماده ۱۶
ماده ۱۷
ماده ۱۸
ماده ۱۹
تبصره۳: آبخوری عمومی آموزشگاه باید دارای شرایط زیر باشد
ضرورت وجود توالت مناسب و بهداشتی در مدارس
ماده ۲۰
تبصره ۱
تبصره ۲
تبصره ۳
ماده ۲۱
تبصره ۱
تبصره ۲
نور کلاس ها
یادآوری
عوامل موثر در تامین روشنایی نور کلاس ها
ماده ۲۲
تبصره ۱
تبصره ۲
ماده ۲۳
تبصره
تامین گرما
امنی مدارس
ماده ۲۴
ماده ۲۵
ماده ۲۶
ماده ۲۷
ماده ۲۸
ماده ۲۹
ماده  30
ماده ۳۱
ماده ۳۲
ماده ۲۳
تاریخچه بهداشت مدارس در ایران
در ایران تا قبل از سال ۱۲۹۰ شمسی مدارس به سبک مکتب خانه ای بود .
در سال ۱۳۱۴ سازمان صحیه مدارس در وزارت معارف و صنایع مستظرفه آن زمان بوجود آمد.ودر همان سال اولین ساختمان صحیه مدارس در تهران افتتاح گردید.
در سال ۱۳۱۵ آیین نامه بهداری مدارس در دو فصل و ۲۱ ماده تصویب گردید. و سپس نام صحیه مدارس به بهداری آموزشگاه ها تغییر نام یافت.
در سال ۱۳۴۸ سازمان اداره بهداری آموزشگاه های کل کشور به اداره کل بهداری آموزشگاه های کشور تغییر نام یافت
در سال ۱۳۵۰به منظور تربیت نیروی انسانی ،مدارس عالی بهداشت در تهران و ۴ استان خراسان ،اصفهان ، آذربایجان غربی و فارس تاسیس گردید.
از سال ۱۳۵۷ اداره کل بهداری آموزشگاه ها به اداره کل بهداشت مدارس تغییر نام یافت
تعریف بهداشت مدارس
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت w.h.o بهداشت مدارس عبارت است از مجموعه اقداماتی که به منظور تشخیص ،حفظ ،ارتقاء و تامین سلامت جسمی ،روانی واجتماعی و معنوی دانش آموزان و آن دسته ازکارکنان که به نحوی با دانش آموزان در ارتباطند، به اجرا در می آید.

دانلود فایل