پاورپوینت مداخله در بحران با تاکید بر فاجعه

پاورپوینت مداخله در بحران با تاکید بر فاجعه

پاورپوینت-مداخله-در-بحران-با-تاکید-بر-فاجعه

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت مداخله در بحران با تاکید بر فاجعه دارای ۳۲ اسلاید و با فرمت .PPT و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : ۳۲ اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت .PPT و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

مشخص نمودن شبکه های حمایتی
شرکت دادن شبکه های حمایتی در جلسات
کمک به بیمار در شناسایی امکانات و منابع درونی
سوال در مورد مشکلاتی که بیمار در گذشته بر آنها غلبه کرده
سوال در مورد نحوه حل مشکلات توسط یک فرد الگو
برانگیختن تعهد بیمار نسبت به اجرای طرح کار
شرکت دادن شبکه حمایتی برای افزایش انگیزه بیمار نسبت به اجرا و تکمیل طرح کار
کمک به بیمار برای دسترسی به حمایتهای قانونی
استفاده از تکنیک تجسم
مشخص کردن کارها , طرح ها و اهداف بعدی بصورت عینی و اختصاصی
 
فهرست مطالب واسلایدها:
بحران چیست ؟
وقوع بحران بستگی دارد به
انواع بحران
بحران های وضعیتی
انتقال های معمول زندگی
استرس های تکان دهنده
بحران های ناشی از آسیب روانی
فوریت های روان پزشکی
فاجعه چیست ؟
جستجوی امکانات جدید و غیر معمول
پیوستن بحران های قبلی به این بحران
بسیج امکانات جدید , سازگاری
عوامل آسیب پذیری
مراحل مداخله در بحران
ارزیابی شدت بحران
ارزیابی و استفاده از نقاط قوت و امکانات
ایده ها و رفتارهای جدید

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع مدیریت استراتژیک

پاورپوینت با موضوع مدیریت استراتژیک

پاورپوینت-با-موضوع-مدیریت-استراتژیک

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت با موضوع مدیریت استراتژیک دارای ۴۳ اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : ۴۳ اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

 

تعریف استراتژی
استراتژی یعنی هنر برنامه ریزی و هدایت عملیاتی و برای اینکه از تاکتیک متمایز شود باید دارای ۳ ویژگی باشد :
گستره عملیاتی بیشتری دارد
دوره زمانی بلند تری دارد
جابجائی انبوه نیروها
هنری مینتزبرگ : برنامه ریزی استراتژیک به معنی PLAN برنامه ، تمهید ، الگو ، وضعیت ، دیدگاه می باشد .
گروه مشاوران بوستون : استراتژی امری مربوط به جایگاه سازمان در میدان رقابتی می گویند .
گروه مشاوران مکنزی : استراتژی عبارتست از درک ابعاد مختلف ساختار صنعت و مبانی رقابت در آن
یا به عبارتی : جهت گیری کل سازمان و تعیین چنین جهتی مستلزم این است که مدیریت ارشد سازمان و تیم برنامه ریزی تفکر خود را روی مقصد استراتژیک سازمان متمرکز کنند تا  چگونگی رسیدن به آن

مفاهیم استراتژی
هدف های بلندمدت ، عملیات عمده و چگونگی تخصیص منابع را تعیین و اعلام می کند .
حوزه های فعالیت را که سازمان در آن فعال است یا قرار است فعال باشد را انتخاب می کند
سعی می کند در هر یک از واحدهای تجاری با توجه به نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها مزیت های رقابتی پایدار ایجاد می کند .
وظایف شاخص و عمده مدیران را در سطح کل سازمان تبیین می کند .
یک الگو یا مجموعه سازگار و یکپارچه از تصمیمات را ایجاد می کند .
ارزشهای اقتصادی و عیر اقتصادی را که می خواهد برای ذینفعان بوجود آورد تعریف می کند .
مقاصد و نیات و جهت گیری های موسسه را بیان می کند .

دانلود فایل

پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار

پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار

پاورپوینت-دوره-مدیریت-کسب-و-کار

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار دارای ۶۷ اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : ۶۷ اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

چهار عصر عمده در تاریخ جهان:

عصر شکار (تا حدود سال ۹۰۰ میلادی)

عصر کشاورزی (تا حدود سال ۱۷۵۰ میلادی)

عصر صنعتی (تا حدود سال ۱۹۵۰ میلادی)

عصر اطلاعات (از ۱۹۵۰ میلادی به بعد)

دگرگونیهای اساسی در عصراطلاعات

دنیای مدرن امروز در حال تجربه دگرگونیهای اساسی از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و دانایی محور، از اقتصاد تولید محور به اقتصاد دانائی محور و از سازمانهای سنتی به سازمانهای یادگیرنده و دانایی محور می‌باشد که این گذار بااستفاده از قابلیتهای فناوری و مخصوصاً فناوری اطلاعات صورت می‌پذیرد

عامل سنتی جدید .
چرخه حیات چرخه های حیات طولانی چرخه های حیات کوتاه
نوآوری نوآوری به تعداد محدود نوآوری پیوسته و مستمر
رقابت رقابت مورد انتظار رقایت شدیدتر است
رقبا دشمن هستند همکاری با رقبا
همکاری با رقبا مجاز نیست
بازار بازار مورد انتظار بازار نامعلوم
بازار محلی بازار جهانی
کیفیت مطلوب است اجباری و ضروری است
تولید انبوه طبق سفارش
سازمان بزرگ و بوروکراتیک کوچک و پویا
روندهای درحال تغییر در صنعت

دانلود فایل

پاورپوینت روش های برداشت از مخازن

پاورپوینت روش های برداشت از مخازن

پاورپوینت-روش-های-برداشت-از-مخازن

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت روش های برداشت از مخازن دارای ۱۰ اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : ۱۰ اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

روش‌های‌افزایش بهره برداری‌ازمخازن نفتی
تزریق بخار
تزریق بخار به صورت متناوب
احتراق درجا
تزریق موادسطحی وپلیمر
تزریق پلیمر
  تزریق کربن دی اکسید
  تزریق گازبی اثر
  تزریق امتزاجی هیدروکربن ها

فهرست مطالب و اسلایدها:
روش‌های‌افزایش بهره برداری‌ازمخازن نفتی
احتراق درجا
تزریق موادسطحی وپلیمر
کنترل حرکت سیال

دانلود فایل