بررسی تأثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره ا

بررسی تأثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره ا

بررسی-تأثیر-آموزش-پیش-دبستانی-بر-یادگیری-مهارتهای-روانی-–-حرکتی-و-سازگاری-اجتماعی-دانش‌آموزان-دوره-ا

دانلود ورد با موضوع بررسی تأثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدائی دارای ۱۳۳ صفحه و با فرمت .DOC و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۱۳۳ صفحه

فرمت فایل: ورد .DOC و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

توضیحات :

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

مقدمه

بیان مساله 

ضرورت و اهداف تحقیق 

اهداف پژوهش 

فرضیه های پژوهش 

تعاریف و اصطلاحات 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

خلاصه ای از فصل دوم 

تاریخچه آموزش پیش دبستانی 

تعریف دوره پیش دبستانی 

ویژگیهای کودک در دوره پیش دبستانی 

اهداف دوره پیش دبستانی 

مهارتهای روانی ـ حرکتی در دوره دبستان 

تحول حرکت در کودکان دبستانی 

مهارتهای روانی ـ حرکتی 

سازگاری اجتماعی 

روابط با همسالان 

وظیفه مهد کودک و مراکز پیش دبستانی از دیدگاه آدلر 

پیشینه پژوهش 

 

فصل سوم: روش شناسی

روش پژوهش 

ابزار پژوهش 

جامعه آماری 

گروه نمونه و روش نمونه گیری 

متغیرها 

روش اجرای پژوهش 

روشهای آماری 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل نتایج

یافته های جانبی پژوهش 

فصل پنجم: یافته های پژوهش و بحث درباره نتایج آن

محدودیت های پژوهش 

پیشنهادات 

 

منابع 

ضمائم 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                   

 

جدول شماره ۲- مقوله های اصلی در حوزه روانی ـ حرکتی 

جدول شماره ۱-۲- شاخص های رشد رفتار طبیعی 

جدول شماره ۲-۲- مراحل رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون 

جدول شماره ۳-۲- تشخیص هدفهای کودکان ناسازگار 

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب جنسیت 

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی آزمئدنیها برحسب گروه آموزش دیده و آموزش ندیده 

جدول شماره ۳- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب 

جدول شماره ۴- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب کلاس 

جدول شماره ۵-  توزیع فراوانی شغل پدر آزمودنیها 

جدول شماره ۶- توزیع فراوانی شغل مادر آزمودنیها 

جدول شماره ۷- توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدر آزمودنیها 

جدول شماره ۸- توزیع فراوانی سطح تحصیلات مادر آزمودنیها 

جدول شماره ۹- مقایسه میانگینهای گروه آموزش دیده و آموزش ندیده در مهارتهای روانی ـ حرکتی 

جدول شماره ۱۰- مقایسه میانگینهای سازگاری اجتماعی و مؤلفه های آن در دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده 

جدول شماره ۱۱- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش دیده در متغیر مهارتهای روانی ـ حرکتی

جدول شماره ۱۲- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش ندیده در متغیر مهارتهای روانی ـ حرکتی 

جدول شماره ۱۳- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش دیده در سازگاری اجتماعی 

جدول شماره ۱۴- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش ندیده در سازگاری اجتماعی 

جدول شماره ۱۵- مقایسه میانگینهای دختران و پسران در مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی .. 

جدول شماره ۱۶- مقایسه میانگینهای دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده به تفکیک سن در دو متغیر مهارتهای روانـی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی 

جدول شماره ۱۷- مقایسه میانگینهای گروه آموزش دیده و آموزش ندیده به تفکیک جنس در مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی 

جدول شماره ۱۸- مقایسه میانگینهای  مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

براساس وضعیت اشتغال مادر 

جدول شماره ۱۹- مقایسه میانگینهای مهارتهای روانی ـ حرکتی براساس شغل پدر با استفاده از

تحلیل واریانس یک طرفه 

جدول شماره ۲۰- آزمون توکی برای تشخیص تفاوتهای معنادار بین میانگین ها 

جدول شماره ۲۱- مقایسه میانگینهای سازگاری اجتماعی براساس شغل پدر با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه 

جدول شماره ۲۲- مقایسه میانگین های روانی ـ حرکتی کودکان براساس تحصیلات پدر با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه 

جدول شماره ۲۳- آزمون تعقیبی توکی برای تعیین معناداری تفاوت میانگین های روانی ـ حرکتی براساس تحصیلات پدر 

جدول شماره ۲۴- مقایسه میانگینها در اسزگاری اجتماعی براساس تحصیلات پدر با استفاده از تحلیل واریانس

یک طرفه 

جدول شماره ۲۵- آزمون توکی برای مقایسه میانگینها در سازگاری اجتماعی براساس تحصیلات پدر 

جدول شماره ۲۶- مقایسه میانگین مهارتهای روانی ـ حرکتی براساس تحصیلات مادر با استفاده از تحلیل

واریانس یک طرفه 

جدول شماره ۲۷-  آزمون توکی برای مقایسه دو به دو میانگینهای روانی ـ حرکتی براساس تحصیلات مادر 

جدول شماره ۲۸- مقایسه میانگین سازگاری اجتماعی براساس تحصیلات مادر با استفاده از تحلیل واریانس

یک طرفه 

جدول شماره ۲۹- همبستگی بین زیرمقیاسهای سازگاری اجتماعی با یکدیگر و با مهارتهای روانی ـ حرکتی              111

دانلود فایل

بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

بررسی-انواع-سازماندهی-از-دیدگاه-مدیریت-و-جایگاه-آموزش-عالی-در-آن

دانلود ورد با موضوع بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن دارای ۲۱ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۲۱ صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن
الف- مبانی طبقه بندی وظایف
گروه بندی فعالیت ها و افراد در ادارات، توسعه و گسترش سازمانها را به طور نامحدود امکان‌پذیر کرده است. اما ادارات با توجه به الگوی اساسی که برای گروه بندی فعالیت های آنها به کار می رود با هم تفاوت دارند که در این جا ماهیت الگوها را بررسی می‌کنیم:
قبل از هر چیز، باید تأکید کرد که در سازماندهی هیچ طریقی به عنوان بهترین راه وجود ندارد که در تمام سازمانها یا موقعیت های عملی باشد. الگویی که برای سازماندهی به کار می رود به موقعیت ها و هم چنین به اعتقادات مدیران بستگی دارد که تصور می‌کنند الگوی خاصی در وضعیت یا موقعیت معینی، آنها را یاری خواهد داد.
طرح کلاسیک سازماندهی از زمانی که مدیریت به عنوان یک رشته در دانشگاه ها مورد توجه واقع داشته وجود داشته است و دانشمندان چون «هانری فایول» «فردریک تیلور»، «لیندال ارویک» و «ماکس وبر» از آن هواداری کرده اند. طرح کلاسیک عبارت است از یک ساخت سازمانی دارای نظام سلسله مراتب رئیس و مرئوسی به شکل هرم که در واقع سیستم پیچیده ای از مکانیزمهای مختلف،‌ قوانین، مقررات و روشها است. این سیستم ماهیتاً دارای نظم و انضباط است و مسئولیت‌های افراد بر حسب مقامشان در سلسله مراتب سازمانی معین شده است.
این نگرش مکانیکی است به سازماندهی، به این سبب که جنبه های انسانی را نادیده می گیرد، به وسیله دانشمندان علوم رفتاری مورد انتقاد قرار گرفته است. هواداران این طرز فکر باشد «التون مایر» و «ماری پارکر فالت» «چستر بارنارد» و «داگلاس مک گریکور» توصیه می‌کنند که باید بر سلسله مراتب تأکید کمتری گذاشته شود و توجه بیشتری به اشتراک مساعی مسئولین سطوح پایین سازمانی در فرآیند تصمیم گیری معطوف شود.
در سالهای اخیر، نوع جدیدی از سازماندهی موردنظر قرار گرفته است که در آن حداقل، تقسیم وظایف به طور رسمی دیده می‎شود و پیشتر ماهیت غیررسمی دارد این نوع سازماندهی به عنوان «ساخت ارگانیک» شناخته شده است. وبر بر سلسله مراتب کمتر تأکید می‌کند و مشکل گشایی را مورد توجه قرار می‎دهد. در حالی که ساخت «بوروکراتیک»، کلاسیک ممکن است در شرایط ثبات مناسب باشد ساخت «ارگانیک» در هنگام رویارویی با تغییرات محیطی و تکنولوژیکی و حالات پویایی معقول به نظر می رسد. ویژگیهای اساسی ساخت سازمان «ارگانیکی» عبارتند از:
۱-    وجود اختیارات غیرمتمرکز
۲-    قوانین و مقررات کمتر
۳-    غیررسمی بودن تعاریف مشاغل
۴-    تأکید پیشتر روی قابلیت انعطاف
۵-    تطبیق با محیط
۶-    شبکه ارتباطات شخصی و غیررسمی
و هم چنین توجه پیشتر به خود کنترلی به جای اعمال کنترل از طریق سلسله مراتب.
در هر حال مدیران با توجه به شرایط و عوامل مختلف و بنا به اعتقادات و ارزشهای شخصی، از چارچوب سازمانی متفاوت برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می‌کنند.
نمودار سازمانی
سلسله مراتب سازمانی به صورت رسمی توسط نموداری مشخص می گردد که هم واحدهای تابعه سازمان را نشان نمی دهد و هم خطوط و مجاری ارتباطات و مسئولیت را تعبیر می نماید.

دانلود فایل

بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن

بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن

بررسی-شاخص‌های-فرهنگ-و-تفکر-بسیج-در-اقشار-بسیجی-و-مطالعه-آسیب-شناسی-آن

دانلود ورد با موضوع بررسی شاخص‌های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی و مطالعه آسیب شناسی آن دارای ۸۰ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۸۰ صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

مقدمه

   انقلاب اسلامی ایران به عنوان انعکاس جلوه های روشن اندیشه های الهی حضرت امام خمینی (ره) ، حصار اوهام و نظریه های رجعت به قرون جاهلیت را شکافت و باایجاد تحول عمیق در فرهنگ و اعتقادات جامعه اسلامی هویت و شخصیت مستقل سیاسی، فرهنگی و اعتقادی را به جهان اسلامی هدیه کرد . امروز ثمره این نهال برومند ، قامت برافراشته و پر افتخار بسیج است که درسایه پیروی از مقام معظم رهبری و جان فشانی های بسیجیان سلحشور بر تارک انقلاب می درخشید . درخششی که از شرکت مخلصانه و فراگیر در هشت سال دفاع مقدس تلالؤ آن جهانگیر شده و موجبات سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران ، و ناامیدی و یاس دشمنان اسلامی را در سر تا سر جهان فراهم آورده است . فرهنگ و تفکر بسیج پدیده ای نوظهور است که ریشه در باورهای اسلامی ، انقلابی و ملی مسلمانان ایران دارد .

   فرهنگ و تفکر بسیج در سیر تحول و تکوین بسیج در دوران انقلاب ، جنگ تحمیلی و دوران سازندگی و بعد از آن در جامعه حضور داشته و همیشه در لحظات بحرانی ، گره های نظامی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی نظام را به نحو معجزه آسایی باز کرده است . از آنجا که بقای نظام جمهوری اسلامی در گروه توجه به این فرهنگ ناب اسلامی ، انقلابی وایرانی است ، باید شاخصه های این فرهنگ را شناخت . همان شاخصه هایی که از زمان پیدایش تا کنون از آن بهره مند بوده و همگان بر این اساس بسیج را می شناسند و تکریمش می کنند . بر اساس همین شاخصه ها نیز باید از آن وضعیت شناسی و آسیب شناسی کرد و زمینه های ضعف و قوت آن را در اقشار بسیج بررسی کرد و راه کارهایی را برای ارتقای ویژگی های  اسلامی ، انقلابی وملی آن به دست آورد .

موضوع پژوهش

   بسیج انقلاب اسلامی ایران بیش از آنکه درای سازمان رزمی مشخص باشد ، دارای یک فرهنگ و تفکر است که شالوده اصلی سازمان بسیج را همین فرهنگ و تفکر تشکیل می دهد . در تبیین فرهنگ و  تفکر بسیج ویژگیهای آن نظریه های مختلفی ارائه شده است که رد رأس آن فرمایشات حضرت امام خمینی (قدس سره) و حضرت آیت ا… خامنهای (مد ظله) قرار دارد . ایشان بسیج را یک فرهنگ که د ربین مردم ایران قرار دارد معرفی نموده که ریشه در باورهای انقلابی ، اسلامی و ملی ایران دارد . معنویت ، شجاعت ، ولایت ، آگاهی و شناخت ، دشمن شناسی ، حریت و … از شاخصهای این فرهنگ و تفکر محسوب می شود .

   در مباحث جامعه شناسی نظرات مختلفی در خصوص فرهنگ و تفکر بسیج ارائه شده است که زاییده نگرش بسیج شناسی آنهاست . اصولا” برخی بسیج را یک پدیده صرفا” اجتماعی و گذرا می دانند و آن را تز کودتا و آشوب های داخلی می دانند و برخی آن تز بسیج توده ای مطرح کرده اند و برخی بسیج را مانع اصلاحات جامعه در روند حرکت بسوی غرب تلقی نموده اند و آن را به عنوان آسیب و مانع توسعه قلمداد کرده اند و برخی آن را نتیجه انقلاب و معادل با جریان انقلاب اسلامی تلقی کرده اند و بدین ترتیب آن را عنصر اصلی نظام اسلامی ایران میدانند . برخی نیز معتقدند که فرهنگ بسیج در جریان تحولات اجتماعی دچار ضعف شده و رو به نابودی است و برخی معتقدند که فرهنگ بسیج متناسب با شرایط و موقعیت ها اهداف ووظایف خاصی یافته است که این تحول را نمی توان ضعف نامید ، بلکه بیانگر توسعه و ارتقاء است .

   آنچه مد نظر این نگارش است ، بررسی شاخصه های فرهنگ و تفکر بسیج در اقشار بسیجی است که به آسیب شناسی از آن نیز می پردازند . برای آسیب شناسی یک مدل مطلوب از فرهنگ و تفکر بسیج ارایه می گردد . سپس بر اساس مدل مطلوب وضعیت موجود ارزیابی می شود . مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب امکان این آسیب شناسی را فراهم می آورد .

دستاوردهای نظری و عملی پژوهش

   مهترین دستاورد این پژوهش ، در بعد نظری تبیین ویژگی های فرهنگ و تفکر بسیج است . در این تحقیق مبانی و جایگاه نظری وویژگی های فرهنگ و تفکر بسیج به لحاظ اسلامی ، انقلابی و ملی تبیین می شود و چهار چوب نظری بسیاری از تحقیقات میدانی را در دراز مدت فراهم می آورد .

   به لحاظ عملی ،، نتایج این تحقیق ، زمینه های ضعف یا قوت اقشار مختلف بسیج را به لحاظ میزان برخورداری از ویژگی های فرهنگ بسیجی بیان می نماید تا مسئولین در زمینه تقویت و یا رفع موانع ، اقدامات علمی و عملی لازم را اعمال نمایند .

معهذا موارد زیر نیز حایز اهمیت است :

۱-   آشنایی هر چه بیشتر افکار عمومی (خصوصا” جوانان) با ویژگی های فرهنگ و تفکر بسیج .

جوانان ما هرگز جنین فرصتی را نداشته اند که شاخص های فرهنگ و تفکر بسیج را مستقیم و ملموس درک نمایند . جوانان ما آنچه را که امروز به عنوان فرهنگ و تفکر بسیج می بینند ، می شنوند و می خوانند برداشت هایی است که به آن ها منتقل می شود که بعضا هم خالی از اشکال و اغراض کینه جویانه نیست . لذا ضرورت دارد تا به انحای مختلف شمای کلی این فرهنگ و تفکر به جوانان منتقل شود .

فهرست
فصل اول: کلیات‏‏،تعاریف و مفاهیم

مقدمه

موضوع پژوهش

دستاوردهای نظری و عملی  پژوهش

تعاریف و مفاهیم

      مفهوم فرهنگ

      تعریف لغوی

      تعریف اصطلاحی

عوامل فرهنگ

      جنبه های مادی

      جنبه های معنوی

اصول چهارگانه فرهنگ

      اصل اول :تعقل سلیم و احساسات تصعید شده

      اصل دوم:تکامل انسان

      اصل سوم:شایستگی و بایستگی

      اصل چهارم :فرهنگ حقیقتی است در دوبعد خاص و عام

مفهوم تفکر

      تعاریف لغوی

      تعاریف اصطلاحی

مفهوم بسیج

      تعاریف لغوی

      تعاریف اصطلاحی

تعریف بسیج در انقلاب اسلامی

تعریف فرهنگ  و تفکر بسیج

 

فصل دوم: رویکردها و ویژگی ها

فرهنگ و تفکر بسیج در متون اسلامی

هدف و فلسفه بسیج

ویژگی ها

     تجهیز مادی و معنوی

     شهادت طلبی

     صبر و استقامت

     شجاعت

     انضباط و هماهنگی

     رضای حضرت حق تعالی

     عدم سازش با کفار

     اتکال به ذات حق تعالی

     تولی و تبری

     داشتن روحیه و جنگ روانی

     فرمانبرداری و جنگ طلبی

فرهنگ و تفکر بسیج در وصایای شهیدان

     ظهور تجلی ولایت و محبت به ائمه اطهار(ع)

     رشد فضایل و محو رذایل اخلاقی

     عشق و علاقه به امام امت (قدس سره)و اطاعت از ایشان

     عرفان و معنویت

     افتخار به امام حسین (ع)

     زهد،ایثار و از خود گذشتگی

     اتحاد و وحدت کلمه

     رشد اعتقادات اسلامی

     آگاهی و ایمان به حقانیت انقلاب و شهادت

فرهنگ و تفکر بسیج در جبهه ها

     آداب امر به معروف و نهی از منکر

حفظ شرایط وجوب

     اعزام انفرادی وم امر به معروف و نهی از منکر

     آداب برادری و تعاون

     طرز آشنایی

     آداب بیماری و مداوا

     حکمت های کتمان بیماری

     عیادت و پرستاری

آداب فرماندهی و فرمانبری

     اخلاق فرماندهی

     عشق و علاقه متقابل

آداب قرآن

آداب مهمانی و معاشرت

      دید و بازدید

      سر سفره نشستن

      شهرداری یا خادم الحسین

      ادعیه قبل و بعد از طعام

آداب دعا و مناجات

      جبهه به عشق دعا

آداب سخن سکوت

      راستی و درستی در سخن

      نسبت نیکو دادن به هم

دانلود فایل

بررسی امکان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR)

بررسی امکان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR)

بررسی-امکان-پذیری-طراحی-و-ساخت-قالب‌های-فورج-مدولار(modular)

دانلود ورد با موضوع بررسی امکان پذیری طراحی و ساخت قالب‌های فورج مدولار(MODULAR) دارای ۱۳۱ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۱۳۱ صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

مقدمه:
برای بهینه سازی صنعتی و رونق اقتصادی، و ارتقاء و پیشرفت آموزشی و تکنولوژیکی و قدرت علمی و رقابت فرآورده‌های تولیدی در بازارهای جهانی نیاز به کسب دانش‌ جدید، آموزش و به کارگیری تکنولوژی و روش‌های مدرن در صنعت قالبسازی می‌باشد.
هم اکنون بیشتر قطعات مهم صنایع خودروسازی، و صنایع نظامی و موتورسیکلت، و ابزار آلات صنعتی و … به کمک صنعت آهنگری و قالب های فورج تهیه می‌شوند.
با توجه به آمار و ارقام و تحلیل‌های علمی و کاربردی صنعتی که انجام شده است، باید پروسه طراحی و ساخت قالب‌های فورج که شامل طراحی علمی و محاسباتی قالب است و انتخاب مواد قالب و مراحل ساخت و ماشینکاری و عملیات حرارتی قطعات و مونتاژ قالب به شکل صحیح و علمی انجام شود تا قالب‌ها عمر و بازدهی مفیدی داشته باشند و محصولات تولیدی اشان نیز کیفیت مطلوب، عالی و استانداردی را پیدا نمایند.
آهنگری قدیمی ترین و اصلی ترین روش شکل دادن فلزات است. آهنگری به معنای تغییر شکل مواد با فشار بین قالبها، احتمالاً قدیمی ترین روشی است که توسط انسان به کار گرفته شده است تا فلزات را به شکل مناسبی در آورد. طی سالهای متمادی صنعت آهنگری مراحل پیشرفت را طی نموده است.
شکل دادن طبق DIN 8580 یعنی «تولید با روش تغییر شکل خمیری (پلاستیکی) یک جسم جامد که در آن جرم و نیز همبستگی آن حفظ شود.
طبق یک تقسیم بندی در روشهای شکل دادن براساس تنشهای غالب موجود در منطقه شکل دادن، شکل دادن با قالب بسته‌ آهنگری و شکل دادن با قالب باز در این تقسیم بندی روشهای شکل دادن، جزء زیر مجموعه‌های شکل دادن فشاری می باشند.
از قابلیت‌های روش فورج در تولید فرآورده‌های صنعتی می‌توان به کاهش هزینه و انبوهی تولید، و از معایب این روش به کمتر دقیق بودن قطعات تولید شده اشاره کرد.
موضوع مورد بحث، بررسی امکان‌پذیری طراحی و ساخت قالبهای فورج مدولار می‌باشد یعنی انعطاف پذیر کردن قالب فورج، یا قطعه قطعه کردن قالب فورج، یعنی در ساخت قالب از چندین قطعه استفاده شود به صورت Modular. که از کنار هم قرار گرفتن آنها، کل قالب شکل می‌گیرد.
هدف این طرح آن است که یک قالب تنها برای تولید یک قطعه یا یک محصول نباشد، بلکه با جابه‌جا کردن مدولهای آن و جایگزین کردن مدول مناسب بتوان محصول دیگر را تولید کرد.
حتی اگر قسمتی از قالب دچار مشکل شد یعنی ترک بردار یا بشکند می‌توان مدول آسیب دیده را خارج کرد و مدول مناسب را در سرجای خود جازد. مهم آن است که این طرح باعث می شود، زمان طراحی فوق‌العاده کاهش یابد، و یک کاهش مهم در هزینه‌های ابزار ایجاد می‌شود.
این امر همچنین باعث تنوع در محصولات تولیدی خواهد شد و ما می توانیم در کوتاهترین زمان ممکن با تعویض قسمتهایی از قالب با مدولهای مناسب، محصول جدید دیگری را تولید کنیم و میزان تولیدات محصولها را نیز افزایش می دهد.
 

دانلود فایل

بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان (۲۰۰۵-۱۷۳۹)

بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان (۲۰۰۵-۱۷۳۹)

بررسی-روابط-دو-جانبه-ایران-و-پاکستان-(2005-1739)

دانلود ورد با موضوع بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان (۲۰۰۵-۱۷۳۹) دارای ۱۰۰ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۱۰۰ صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

پیشگفتار. ۱

فصل اول (کلیات)

طرح مسئله. ۲

اهداف تحقیق. ۴

اهمیت تحقیق. ۴

سوال اصلی.. ۵

سوالات فرعی.. ۵

فرضیات تحقیق ۵

متغیرها و مفاهیم عملیاتی.. ۶

روش تحقیق.. ۶

مشکلات و موانع تحقیق.. ۶

سازماندهی تحقیق. ۷

فصل دوم: خصوصیات کشور پاکستان. ۸

پیدایی پاکستان. ۹

فصل دوم: جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی.. ۹

جغرافیای انسانی ۱۰

عنوان                                                                                                                  صفحه

دین و مذهب رسمی.. ۱۱

شیعیان پاکستان. ۱۱

حکومت ۱۲

اقتصاد. ۱۲

ویژگی‌های ارتباطی ۱۸

مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور پاکستان ۱۹

فصل سوم – تاریخچه روابط  ایران و پاکستان ۲۱

روابط ایران و پاکستان قبل از استقلال (۱۹۴۷-۱۷۳۹).. ۲۲

روابط ایران و پاکستان پس از استقلال (۱۹۷۱- ۱۹۴۷) ۲۳

روابط ایران و پاکستان (۱۹۷۹-۱۹۷۱).. ۲۶

روابط ایران و پاکستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز
(۲۰۰۵-۱۹۷۹).. ۳۲

روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ۳۳

نتیجه گیری ۴۰

ضمائم. ۴۷

منابع و ماخذ. ۹۴

پیشگفتار:

یکی از مسائل مهمی که از نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال ظهور کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در عرصه روابط بین الملل توجه بسیاری از دولتمردان و اندیشمندان سیاسی را به خود جلب نموده است، شناخت پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این کشورها در جهت برقراری بالاترین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با آنهاست. از آنجایی که کشورهای جهان سوم سالها تحت سیطره استعمار و استبداد بوده‌اند، لذا غالبا نتوانسته‌اند در ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خود تحولی ایجاد نمایند. کشور پاکستان نیز همانند ایران از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. با عنایت به این موضوع ما نیز در این پژوهش سعی نموده‌ایم ضمن ارائه تصویری از اشتراکات مذهبی- سیاسی و فرهنگی فیمابین، به بررسی روابط دو جانبه از گذشته تا امروز پرداخته و با ذکر منابع موجود ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی بر راهکارهای توسعه روابط در جهت تامین منافع ملی ایران بپردازیم. در مجموع می‌توان گفت که هدف اصلی در این تحقیق آن است که نشان می‌دهد اهمیت روابطی همه جانبه و مستحکم با همسایه شرقی کشورمان می‌تواند گره گشای بسیاری از مسائل امروز منطقه خاور میانه و شبه قاره هند باشد.  ضمن اینکه سود آوری عظیم اقتصادی نیز برای ایران در پی خواهد داشت.

در خاتمه لازم است از زحمات کلیه اساتیدی که درزمان تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به اینجانب مطالب فراوانی را آموختند، به ویژه جناب ‌آقای دکتر حمید احمدی که از مقالات و تألیفات ایشان و مباحث کلاس‌های درسشان بهره فراوانی بردم تشکر و قدردرانی نمایم.

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه (طرح مسئله):

از آنجایی که پاکستان کشوری است که اشتراکات فرهنگی و قومی فراوانی با ایران دارد و از لحاظ نظامی بسیار نیرومند می‌باشد (قدرت نظامی پاکستان چهار برابر ایران است)و دارای تسلیحات هسته‌ای بوده و متحد آمریکاست و نیر مرزهای مشترکش با ایران مامن  تروریست و قاچاقچیان مواد مخدر می باشد، لذا جمهوری اسلامی ایران برقراری روابط دوستانه و همه جانبه با این کشور را در دستور کار خود قرار داده است. این روابط باید جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی و امنیتی و حتی نظامی را پوشش دهد و اقدامات به گونه‌ای صورت پذیرد که این کشور با ایران منافع مشترک داشته باشد. در هر صورت مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام است که آن هم بدون امنیت امکان نخواهد داشت. به دلیل آنکه موضع گیری‌های جمهوری اسلامی ایران بیشتر ایدئولوژیک است تا تامین منافع ملی، از این رو جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است تا با کشورهای مسلمان که به نحوی در راستای اهداف ایران اشتراک نظر دارند، به ویژه همسایگانش روابط خود را مستحکم کند. علیهذا، یکی از تاکیدات عمده و مستمر مقامات کشور ایران بر حمایت از صلح و ثبات در منطقه استوار بوده است.

از اولین روز استقلال پاکستان از هند، در واقع یک تعارض جدی میان این دو کشور وجود داشته است. این اختلافات به اشکال مختلف ارضی، سیاسی، فرهنگی تبلور یافت. به طور طبیعی پاکستانی‌ها برای حفظ موجودیت و امنیت خودشان در برابر هند و عوامل داخلی نیاز شدیدی به یک نیروی نظامی مقتدر احساس می‌کردند. به این دلیل در همان سال‌های اول تاسیس این کشور هزینه قابل ملاحظه‌ای را برای تقویت نیروی نظامی خود به کار بستند. در غیر این صورت، عوامل بی‌ثبات کننده و ضد وحدت، موجودیت، امنیت و یکپارچگی آن را تهدید خواهد کرد. ایجاد روابط استراتژیک با آمریکا و اسرائیل و ورود به پیمان‌های سنتو و اتحاد با ایران در زمان محمد رضا شاه، در این راستا قابل توجیه است. فقدان توانایی رقابت با هند، در تمامی زمینه‌های علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و نظامی و نبود رفاه اجتماعی، وجود گروه‌های متعدد مذهبی و سیاسی در این کشور با سیستم به ظاهر دموکراتیک اسلامی که البته بسیار دیکتاتوری می‌باشد، وجود هزاران مهاجر افغانی و تولید و بسته‌بندی و ترانزیت مواد مخدرو از  همه مهمتر تاثیرپذیری شدید از ابرقدرت‌ها به ویژه آمریکا و نیز سلطه این کشور در زمان استعمار به مدت طولانی و همچنین دوران کوتاه پشت سرگذاشتن استقلال و بحران دموکراسی و مسئله بنیاد گرایی اسلامی و به قدرت رسیدن تروریست‌ها، موانع ثبات سیاسی را در این کشور تشکیل می‌دهد. البته پاکستان به شدت فقیر است، و از کمبود سرمایه نیز رنج می‌برد که این مسئله و ترس از هند می‌تواند زمینه‌ساز همگرایی در سیاست خارجی این کشور با ایران باشد.

دانلود فایل

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

بررسی-در-خصوص-مفهوم-نظم-عمومی-در-حقوق-بین‌الملل-خصوص

دانلود ورد با موضوع بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دارای ۸۰ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۸۰ صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

دیباچه . ۶
بخش اول: نظم عمومی در حقوق .. ۱۱
فصل اول تاریخچه .. ۱۲
فصل دوم: مبانی نظم عمومی .. ۱۹

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی  21
فصل سوم: تعریف نظم عمومی .. ۲۴

مبحث اول: نظریه نوعی . ۲۴

مبحث دوم: نظریه شخصی . ۲۵

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی  28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی. ۳۰
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی .. ۳۲

مبحث اول: از لحاظ زمان  32

مبحث دوم: از لحاظ مکان  33
فصل پنجم: منابع نظم عمومی . ۳۵

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی  35

گفتار اول- قانون . ۳۵

الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است.. ۳۵

ب- قوانین محلی یا درون مرزی . ۳۶

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند  36

د- نظریه تفکیک قوانین . ۳۶

ه- قوانین راجع به نفع عمومی ۳۶

و- قوانین آمره و ناهیه . ۳۷

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است. ۳۷

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی .. ۳۷

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی . ۳۹

گفتار اول: اخلاق حسنه . ۳۹

گفتار دوم: عرف و عادت . ۳۹

گفتارسوم: رویه قضائی  40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .. ۴۱

فصل ششم: اقسام نظم عمومی  44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق .. ۴۴

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد. ۴۴

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر . ۴۷

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین  47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت  48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده ۴۹

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .. ۵۱

مبحث اول: نظریه انفکاک .. ۵۱

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌.. ۵۲
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی . ۵۴

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی . ۵۵

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران ۵۷

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی . ۵۹

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن ۶۳

الف:‌ در حقوق داخلی .. ۶۳

ب: از نظر نظم عمومی .. ۶۳

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی  67

مبحث اول: قوانین خارجی  67

مبحث دوم: احکام خارجی  69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه  71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه .. ۷۲

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی  74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی . ۷۴

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق.. ۷۶
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ۷۹

نتیجه‌گیری و پیشنهادات  81

منابع پروژه.. ۸۶

 

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[۱]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[۲]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[۳]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [۴]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [۵]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

 

[۱] – حسینعلی درودیان- جزوه حقوق مدنی ۳- دانشکده حقوق ص ۷۸و ۷۹

[۲] – جمشید ارفع‌نیا- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات عقیق

[۳] – دکتر محمد جعفر لنگرودی- ترمینولوژی حقوقی- تهران- گنج دانش- ۱۳۷۲ ص ۳۰و ۱۴۰

[۴] – بهشید ارفع‌نیا- پیشین- ص ۱۵۳

[۵] – بهشید ارفع‌نیا- پیشین ص ۲۹تا ۳۳

فرمت ورد ۸۶ صفحه

دانلود فایل

بررسی تکنیک مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات

بررسی تکنیک مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات

بررسی-تکنیک-مشاهده-و-مصاحبه-در-جمع‌آوری-اطلاعات

دانلود ورد با موضوع بررسی تکنیک مشاهده و مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات دارای ۲۲ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۲۲ صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

مقدمه
مشاهده یکی از روشهای موثر و
کارآمد درتحقیقات اجتماعی است. این روش از مهمترین روشهای کسب اطلاعات
محسوب می شود. مشاهده این امکان را به محقق می دهد که محقق مستقیماً پدیده
مورد مطالعه را ببیند و واقعیت را به صورت مستقیم یا بی واسطه درک کند.

روش
مشاهده نه تنها به طور مستقل می تواند یک منبع قوی و شیوه ای مناسب برای
گرد آوری اطلاعات درتحقیقات اجتماعی باشد، بلکه گاهی نیز به عنوان یک روش
تکمیلی در کنار سایر روشهای گردآوری اطلاعات نیز مورد استفاده می گیرد.

روش
مشاهده از عمده ترین و مهم ترین شیوه های تحقیق درعلوم اجتماعی است، اما
کمتر از سایر شیوه های دیگر گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرارگرفته است.
هیچ شیوه ای به اندازه مشاهده مستقیم درمیدان تحقیقی نمی تواند محقق را در
رابطه نزدیک با پدیده های مورد مطالعه قرار دهد.

دراکثر
رشته های علوم انسانی از جمله جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخ،
باستان شناسی، روان شناسی و مردم شناسی نیز از روش مشاهده استفاده می‌شود.

اهمیت
نقش مشاهده تنها درگرد آوری اطلاعات به صورت یک روش مستقل یا تکمیلی پایان
نمی پذیرد، بلکه دربعضی از تحقیقات محقق ناگزیر است برای بررسی نتایج
تحقیقاتی که مبتنی بر سایر روشهای گردآوری اطلاعات باشد نیز از روش مشاهده
استفاده کند؛

به عبارت دیگر برای
اطمینان از صحت نتایج تحقیق یا داده های گردآوری شده از طریق سایر روشها،
محقق باید به میدان آمده و پدیده مورد مطالعه را از نزدیک مشاهده نماید تا
برای داده های گرد آوری شده تاییدیه بگیرد.

(حافظ نیا، ۱۳۸۱: ۸-۲۰۶)
مشاهده :
مشاهده
از رایج ترین و مهم ترین شیوه ها و ابزار تحقیق به شمار می رود که در اکثر
علوم کاربرد دارد به تعبیر وب، تمامی تحقیقات اجتماعی با مشاهده آغاز
می‌شوند و با آن نیز پایان می پذیرد، به بیان دیگر، مشاهده جزیی اجتناب
ناپذیر از هر مطالعه درباب هر پدیده اجتماعی می باشد (ساروخانی، ۱۳۸۱:
۱۷۴).

مشاهده مستلزم توجه منظم و
سیستماتیک و ثبت رویدادها، رفتارها و موضوعاتی است که در محیط اجتماعی،
مکان یا محل مورد تحقیق وجود دارد (مارشال و اسمن، ۱۹۹۵، به نقل از ازکیا).

تعاریف
متعددی از مشاهده شده است از جمله اینکه: «مشاهده روزمره و مشاهده علمی،
دریافت و درک هدفمند محیط از طریق اندامهای حسی (نه تنهاچشم) و ثبت این
دریافت ها در واحدهای اطلاعاتی است. (اتسلندر، ۱۹۲۶، به نقل از ازکیا)

رنه
کیونیک درتعریف مشاهده می نویسد که رابطه ما با جهان به وسیله حواس
پنجگانه به وجود می آید و ما با کمک آن حواس، به تجربیات خود می اندوزیم.
بدین معنا، مشاهده نوعی کسب تجربه از جهان است که ازطریق ساده، تا طرق علمی
به وسیله جلا دادن و تیز کردن حساب شده ادراک و حواس انجام گیرد. (کیونیک،
۱۹۷۶: ۱، به نقل از رفیع پور).

درتعریف
مفهوم مشاهده می توان گفت، مشاهده جزیی اجتناب ناپذیر از هر مطالعه درباب
پدیده های اجتماعی است، یا اینکه مشاهده شروع کننده و خاتمه دهنده تمامی
تحقیقات اجتماعی است (کیوی و کامپنهود، ۸۶ ۱۵:۱۹)

مشاهده
یکی از راه های عمده کسب اطلاعات در روش تحقیقی میدانی است که عمدتاً در
مردم شناسی و قوم نگاری به کار می رود. در مواقعی که یک محقق می خواهد
درباره مسائلی تحقیق کند که تاکنون اطلاعات کافی در آن باره وجود ندارد،
عموماً از تکنیک مشاهده استفاده می شود.

به
عنوان مثال اگر خواسته شود در مورد ایل های ایرانی تحقیقی صورت گیرد، چون
منابع و اطلاعاتی دراین زمینه وجود ندارد پس بهترین راه، مشاهده این ایلها
می باشد (رفیع پور، ۱۳۸۲: ۵۵)

سابقه
استفاده و کاربرد روش مشاهده به اواخر قرن ۱۷ میلادی برمی گردد یعنی زمانی
که اروپاییان برای تسلط یافتن برکشورهای آسیایی و جهان سوم نیازمند آگاهی
از فرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات و … مردم بومی آن سرزمینها شدند و بدین
ترتیب رشته علوم مردم شناسی شکل گرفت. روش مشاهده را اولین بار مکتب شیکاگو
در تحقیقات جامعه شناختی به کاربرد . (ازکیا، ۱۳۸۲: ۹-۴۰۸)

اهمیت
و مزایای مشاهده دراین می باشد که درصورت استفاده از روش مشاهده، مطالعه‌ی
بی واسطه موضوع تحقیق و فقدان تورش بوجود می آید و به عنوان طبیعی‌ترین،
مهمترین و پرکاربردترین شیوه ها و ابزار ضروری تحقیق مورد استفاده قرار می
گیرد (کیوی و کامپنهود، ۱۹۸۶: ۹۸)

کاربرد مشاهده :
مشاهده
به عنوان یکی از ابزار ضروری هر تحقیق است اما در مواردی محقق ناچار باید
از آن استفاده کند. از جمله این موارد می توان ا شاره کرد به :
۱-
درصورت عدم دستکاری داده ها در سطح کلان- مثلاً بررسی تاثیر نظام حزبی بر
دموکراسی؛ که در این خصوص نمی توان با تعطیلی حزب یا پارلمان، نقش و تأثیر
آنرا در جامعه بررسی کرد.

۲- درصورت عدم
امکان مصاحبه درتحقیق، مثلاً دربررسی رفتار گروهی کودکان یا هنگام بروز
وضعیت حساس و پرتنش و خصومت بین دو قوم، و یا عدم آشنایی محقق با زبان
جامعه آماری
(ساروخانی، ۱۳۸۱: ۱۷۵)

شاخصهای مشاهده:
محقق
در آغاز باید تصمیم بگیرد چه چیز را مورد مشاهده قرار دهد از این رو
شاخصهایی را مد نظر خود قرار می دهد که معمولاً به چهار شاخص اشاره می‌شود:
حرکتی، زبانی، مکانی، فرازبان.
۱- شاخص های حرکتی/ بیانی: هر عمل، رفتار یا حرکتی که از جانب موضوعات مورد مشاهده بروز کند مانند حرکات سرو دست و بدن.

۲-
شاخص های زبانی/ بیانی/ صوتی: محتوای سخن و کلام که با توجه به زیر و بم
بودن صدا، ادا می شود مانند بیان سریع یا کند یا کیفیت زبان یا پوتوق.
۳-
شاخص های فضایی/ مکانی: زمینه های ارتباطات، گرایش ها، نگرش ها، باورها،
علایق و عقاید افراد که دریک جمع مد نظر قرار گیرد مانند آزمون مورنو و
رابرت بیلز.

۴- شاخص های فرا زبان: با
این شاخصها ژرفای تحقیق فزونی می یابد و شناخت واقعیت بهتر صورت می گیرد.
رفتار فرا زبان مانند بلند یا آهسته سخن گفتن، قطع کردن سخن دیگران، تغییر
آهنگ کلام و … (همان: ۸۱-۱۷۷)

انواع مشاهده :
پس از بیان اهمیت مشاهده در تحقیقات اجتماعی لازم است انواع آن ذکر گردد که عبارتند از:
۱-مشاهده نامرئی:
رفتار
در این نوع مشاهده طبیعی است و موقعیت تحقیق به واقعیت نزدیک تر است.
دراین نوع مشاهده از وسایلی نظیر دوربین مخفی، آیینه و … استفاده می شود.
از جمله کسانی که به این مشاهده دست می زنند می توان به روزنامه نگاران و
دست اندرکاران رسانه ها اشاره کرد.

۲-مشاهده فعال:
این
نوع مشاهده در برابر مشاهده پذیرا یا منفعل قرار دارد و زمانی است که محقق
به مشاهده ساده نمی پردازد بلکه خود به کار دستکاری متغیرها دست می زند و
شرایط ویژه پدید می آورد تا نتایج آن را یادداشت کند. (همان : ۱۸۵).

۳-مشاهده ناپیوسته:
مطالعات
طولی نظیر پانل یا روند پژوهی در این نوع مشاهده جای می گیرند. بدین صورت
که محقق نسلی را در یک زمان (t) مطالعه می کند، سپس در فاصله زمانی معینی
تکرار می شود (ازکیا، ۱۳۸۲: ۴۱۵)
۴-مشاهده مستقیم :
در این نوع
مشاهده محقق به طور مستقیم و بدون هیچ گونه مشارکت جامعه مورد مطالعه را
مطالعه می کند و به مشاهده منظم و سیستماتیک پدیده ها و ثبت رویدادها،
رفتارها و موضوعات جاری در میدان می پردازد.
(چیتامبار، ۱۳۷۹، به نقل از ازکیا)

۵-مشاهده غیر مستقیم:
دربسیاری
از موارد امکان مطالعه مستقیم وجود ندارد که از جمله این موارد به مطالعه
پدیده های تاریخی یا مطالعه گذشته افراد می توان اشاره کرد که دراین شرایط
باید از شاخصهایی استفاده نمود، یا از اسناد تاریخی برجای مانده سود جست،
که دراین صورت مفاهیم غیرمستقیم خواهد بود و بدان مطالعه اسنادی اطلاق می
شود. (ساروخانی، ۱۳۸۱: ۱۸۶)

در مشاهده
غیر مستقیم محقق اطلاعات مورد نیاز خود را از اشخاص مورد مشاهده کسب می
کند. لذا عینیت موضوع کمتر است و محقق اطلاعات منتقل شده را ثبت می‌نماید و
به مصاحبه کننده و یا پرسشگری که برای مطالعه اعزام شده، همواره تاکید می
شود که در انتقال آنچه که از شخص مورد مطالعه دریافت می کند و تصرفی نکند.

دراین
شیوه بررسی بین محقق و پدیده یا موضوع مورد بررسی دو واسطه وجود دارد یکی
همان شخص مورد بررسی است که امکان دخل و تصرفش در واقعیت وجود دارد ودیگری
پرسشگر و یا مصاحبه گر مشاهده کننده غیر مستقیم،

نیز
واسطه دیگری به حساب می آید که احتمال تصرفشان در سوال و پاسخ وجود دارد.
(مثال مشاهده غیرمستقیم این که): اگر شرکت کنندگان در نماز جمعه شهری مورد
مشاهده محقق باشد او در موقعیتی مناسب قرار گرفته و اطلاعات مربوط به تعداد
افراد شرکت کننده، سن وجنس آنها، وضعیت ظاهر افراد، زمان حضور در مراسم و …
را گردآوری می کند. (طالب، ۱۳۸۰: ۴۱-۱۳۹)

۶-مشاهده جزیی:
در
این شیوه روابط اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک مجموعه، مورد مطالعه و
مشاهده قرار می گیرد. به عنوان مثال درتحقیقی پیرامون نظام پارلمانی و
اثرات آن برحیات سیاسی یک جامعه لازم است به مشاهده رفتار و یا عمل تعدادی
از نمایندگان که با توجه به معیارهای چند جهت مطالعه برگزیده شده اند،
پرداخت، یا به دقت نحوه عمل مجلس را به هنگام رد یا تصویب لایحه یا طرح خاص
مشاهده و ثبت نمود.

۷-مشاهده میدانی:
این مشاهده به صورت طبیعی و
دربطن جامعه صورت می گیرد و در مقابل مشاده آزمایشگاهی قرار می گیرد.
مشاهده در میدان می تواند به دو صورت کنترل شده یا فعال یا پذیرا و منفعل
صورت گیرد (ساروخانی، ۱۳۸۱: ۱۸۶)

۸-مشاهده کانونی:
زمانی
که مشاهده برروی بعدی خاص تکیه شود و به آن مشاهده کانونی می گوییم.
مشاهده کانونی در برابر مشاهده آزاد یا اکتشافی که در آغاز صورت می گیرد،
مطرح می باشد به عنوان مثال: درتحقیقی در باره رفتار جنایی نوجوان، هدف
شناخت دزدی و مخصوصاً نحوه خرج درآمد حاصله است.

در این جا توجه خاص پژوهشگر به چگونگی صرف درآمد حاصل از آن معطوف می شود که به این مشاهده، مشاهده کانونی می گویند.

۹-مشاهده کلی یا آزاد :
هدف
این مشاهده آشنایی با رفتار مردمی است که باید مورد مطالعه قرار گیرند.
دراین حال مشاهده ساخت نا یافته و غیر منظم که کلیت جامعه به صورت آزاد
مورد مشاهده قرار می گیرد مطرح است. (ازکیا، ۱۳۸۲: ۱۶-۴۱۵)

۱۰-مشاهده غیرمشارکتی:
این
روش برخلاف نوع مشارکتی، چندان عمیق و اساسی نیست زیرا محقق، جامعه مورد
مطالعه را از بیرون و از کنار مطالعه می کند و اطلاعات اوسطحی است و
نمی‌تواند از این طریق به اعماق جامعه راه یابد؛ مثلاً می تواند تصویری
ظاهری از مرام و آداب و رسوم و رفتار افراد جامعه ترسیم نماید (حافظ نیا،
۱۳۸۱: ۲۱۰)

مشاهده غیرمشارکتی عبارت است
از مشاهده توسط محققی که نقشی در گروه یا جامعه مورد مطالعه ندارد؛ و در
واقع از بیرون به قضایا می نگرد، و خود جزیی از پدیده مورد مشاهده محسوب
نمی شود. انجام چنین مشاهداتی درمواردی بیشتر استفاده می شود که محقق به
ویژگی های ظاهری و فیزیکی جامعه توجه دارد، مثل ویژگیهای مربوط به لباس و
آرایش، یا توزیع سنی و جنسی جامعه مورد مطالعه و در چنین مواردی معمولاً
مشاهده به صورت اعلام نشده یا پنهان است.

(طالب، ۱۳۸۰: ۱۳۹)
مشاهده
غیرمشارکتی زمانی استفاده می شود مشارکتی دربسیاری از موارد امکانپذیر
نیست، یعنی محقق نمی تواند همانند افراد مورد مطالعه، همان شغل، رویه زندگی
و رفتاری را داشته باشد،

لذا در بیشتر
مواقع از روش «غیرمشارکتی» استفاده می شود. مثالی که در این مورد می توان
زد اینکه : به هنگام بررسی نیازهای روستاییان مولف در چهارچوب تئوریکی خود،
نیازها را تابع وضعیت اقتصادی، آگاهی، ارزشها و برخی متغیرهای دیگر در نظر
گرفته بود و به منظور بررسی وضعیت اقتصادی و .. روستاییان،

از
پرسشگران خواسته می شود که مشاهدات خود را در زمینه هایی براساس طیف
ارزشیابی بنویسد به عنوان مثال نوع و کیفیت لباس پاسخگویان، مصالح
ساختمانی، اندازه و زیربنا، تسهیلات منزل و …
(رفیع پور، ۱۳۸۲: ۶۷)
۱۱-مشاهده مشارکتی :
شیوه
خاصی از مشاهده است که درآن محقق صرفاً مشاهده گری منفعل نیست، محقق می
تواند نقش های گوناگونی در وضعیت مورد مطالعه ایفا کند و عملاً در
رویدادهای مورد مطالعه شرکت کند (کی یین، ۱۳۷۸: ۱۰۶)

دراین
نوع مشاهده، محقق یا مشاهده گر خود در محیط مشاهده جذب می شود؛ یعنی به
عنوان عضوی از اعضای آن در می آید. محقق در این نوع مشاهده به داخل جامعه
راه می یابد، رنگ آن را به خود می گیرد و از درون آن دریچه ای برای دیدن آن
باز می کند (حافظ نیا، ۱۳۸۱: ۲۱۰)

دانلود فایل

بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

بررسی-خصوصی‌سازی-در-آموزش-عالی

دانلود ورد با موضوع بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی دارای ۳۱ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۳۱ صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

مقدمه:

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.

خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

یکی از اصول موردنظر در برنامه سوم کوچک کردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.

در کشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف:

خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش کارایی و بازدهی افزایش کیفیت و کمیت خدمات از دهه ۸۰ تا ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال ۱۳۶۸ در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۲۹/۳/۷۰ با هدف ارتقا کارآیی فعالیت ها و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صادر شده است.

یکی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمرکز و خصوصی سازی است.

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: اهداف کلی

ب: اهداف فرعی

الف- اهداف کلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

۱-    کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی

۲-    کاهش هزینه های بودجه ای دولت که ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای می‎باشد.

۳-    توسعه و رقابت و بهبود کارآیی عملیات سازمان اقتصادی

ب- اهداف فرعی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

۱-    تشویق مالکیت گسترده سهام

۲-    توسعه و رشد بازارهای سرمایه

دانلود فایل

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

بررسی-سیستم-حسابداری-بانک-کارآفرین-(غیردولتی-سهامی-عام)

دانلود ورد با موضوع بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام) دارای ۹۳ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : ۹۳ صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

چکیده

بانک در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۷۸ تحت شماره ۱۵۷۹۱۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران بنام شرکت اعتباری غیربانکی کار‏آفرینان ( سهامی عام ) به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نموده است . سپس به استناد قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ، ماده ۹۸ قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیردولتی مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار به بانک تغییریافته و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۰۹/۱۳۸۰ به بانک کار‏آفرین ( شرکت سهامی عام ) تغییر نام داد و در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۱۵۷۹۱۵ به ثبت رسید .

بانک کارآفرین در جهت روند عادی بانکی خود تمام تلاش خود را می‌کند که در سطح مطلوبی قرار بگیرد تا بتواند نظر سپرده گذاران را بیشتر و بهتر جلب کند. اما باید توجه داشت که این بانک روند مناسبی را در نظر سهامداران خود طی نمی کند و شاید به وضوح بتوان اشاره کرد که روزی از گردانه بورس خارج شودن که این به صلاح نقدینگی بانک نیست.

سهامداران معتقدند این گونه بانکها در مقایسه با بانکهای خصوصی خارجی از استقلال عمل کمتری برخوردارند و این نوعی ناهماهنگی در سیستم خصوصی سازی است که البته بهتر است قبل از هر کاری به بررسی اطلاعات مالی بانک بپردازند. اهل فن به موضوع فشار دولت به این گونه بانکها اشاره می‌کنند و اینکه این دولت است که برای چنین بانکهایی خط مشی تعیین می‌کند و دیگر اینکه عملا این بانکها دولتی کار می‌کنند تا خصوصی و این بی معنا است. که این موضوع یک دید غلط و اشتباه است. زیرا به وضوح کسانی که در ارتباط با اینگونه بانکها سروکار دارند بسیار راضی هستند و اینگونه بانکها را حامی و پشتیبان خود می دانند.

واژه های کلیدی: بانک کارآفرین، سیستم حسابداری، دفتر کل، صورت های مالی، بازرسی قانونی، گزارش حسابرسان
فهرست مطالب

مقدمه    ۱
چکیده    ۳۳
تاریخچه تاسیس و حدود فعالیت بانک کارآفرین    ۵۳
عناوین حسابهای دفتر کل    ۵۴
مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانک کارآفرین    ۵۸
تصویب صورت های مالی    ۷۱
گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی سهامداران محترم    ۷۴
گزارش حسابرسان بهمجمع عادی سالانه صاحبان سهام محترم    ۷۶
خلاصه و نتیجه گیری    ۹۲
منابع و مآخذ    ۹۴
منابع:

استانداردهای حسابداری، کمیته فنی سازمان حسابرسی، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی سازمان حسابرسی ۸۴

کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار

اداره مرکزی بانک کارآفرین،‌ میدان آرژانتین، بین خیابان وحید دستگردی و خیابان آفریقا.
مقدمه

۱٫  هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.
دامنه کاربرد

۲٫  الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود ، بکار گرفته شود .
۳.  صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( که از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور
جداگانه یا همراه با سایر گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای  تجاری نیز کاربرد دارد .
۴٫  در این استاندارد واژه هایی بکار گرفته می شود که در واحدهای تجاری ( انتفاعی ) اعم از خصوصی یا عمومی کاربرد دارد . واحد های غیرانتفاعی برای بکارگیری الزامات این استاندارد ممکن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند .
۵٫  نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیکن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره ۱۴ مطرح شده است .
هدف صورتهای مالی

۶٫  هدف صورتهای مالی ‏، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین تنایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است ، نشان می دهد . به منظور دستیابی به این هدف ، در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود :

الف . داراییها ،

ب. بدهیها ،

ج . حقوق صاحبان سرمایه ،

د . درآمدها ،

ه . هزینه ها ، و

و . جریانهای نقدی .

این اطلاعات ، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی ، استفاده کنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند .
مسئولیت صورتهای مالی

۷٫    مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است
اجزای صورتهای مالی

۸٫    مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است :

الف . صورتهای مالی اساسی :

ترازنامه ،
صورت سود و زیان ،
صورت سود و زیان جامع ، و
صورت جریان وجوه نقد .

ب . یادداشتهای توضیحی .
ملاحظات کلی
ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

۹٫  صورتهای مالی باید وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند . تقریباً در تمام شرایط ، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود .

۱۰٫ هر واحد تجاری که صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود باید این واقعیت افشا کند . در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورتها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است ، مگر اینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای مربوط رعایت شده باشد .

۱۱٫  بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری ، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی ، جبران نمی شود .

۱۲٫ در موارد بسیار نادر ، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است ، باید موارد زیر را افشا کند :

الف . این مطلب که بنا به اعتقاد مدیریت واحد تجاری ، صورتهای مالی ، وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس می کند ،

ب. تصریح اینکه صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد ، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری که به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی انجام گرفته است ،

ج . استانداردی که الزامات آن رعایت نشده است ، ماهیت انحراف شامل شیوه حسابداری مقرر در استاندارد ، اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و شیوه حسابداری بکار گرفته شده ، و

د . اثر مالی انحراف بر سود و زیان خالص ، داراییها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هر یک از دوره های مورد گزارش .

۱۳٫   برای ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ، رعایت موارد زیر الزامی است :

الف . انتخاب و اعمال رویه های حسابداری طبق مفاد بند ۱۷ ،

ب . ارائه اطلاعات شامل رویه های حسابداری ، به گونه ای که اطلاعات ، مربوط ، قابل اتکا ، قابل مقایسه و قابل فهم باشد ، و

ج . ارائه اطلاعات اضافی در مواردی که رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری برای درک اثر معاملات یا سایر رویدادهای خاص بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی کافی نباشد .

۱۴٫ در موارد نادر ممکن است کاربرد الزامات یک استاندارد حسابداری به ارائه صورتهای مالی گمراه کننده ، منجر شود . این امر تنها در مواردی روی می دهد که شیوه مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح نامناسب باشد ، به گونه ای که نتوان از طریق کاربرد الزامات آن استاندارد یا یه وسیله افشای اطلاعات اضافی ، به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب دست یافت . این موضوع که کاربرد یوه دیگر نیز می تواند به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب منجر شود ، به تنهایی برای توجیه انحراف لز شیوه مقرر ، مناسب نیست .

۱۵٫  برای ارزیابی ضرورت انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری ، ملاحظات زیر مدنظر قرار می گیرد :

الف . هدف از الزام مقرر و اینکه چرا در شرایط خاص موردنظر ، هدف مزبور نامربوط یا دست نیافتنی است .

ب . تفاوت شرایط واحد تجاری با شرایط سایر واحدهای تجاری که الزام موردنظر را رعایت می کنند .

۱۶٫ نظر به اینکه می رود شرایط ایجاب کننده انحراف بسیار نادر باشد و ضرورت انحراف نیز موضوعی بحث انگیز و مستلزم قضاوت است ، بنابراین آگاهی عدم رعایت الزامات استاندارد حسابداری برای استفاده کنندگان اهمیت دارد . همچنین برای اینکه استفاده کنندگان بتوانند در مورد انحراف به طور آگاهانه قضاوت و

تعدیلات لازم را جهت انطباق با استاندارد موردنظر محاسبه کنند ، اطلاعاتی کافی در صورتهای مالی ارائه می شود .

دانلود فایل

بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته‌های تحصیلی (ریاضی-فیزیک، علوم تجربی، علوم ان

بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته‌های تحصیلی (ریاضی-فیزیک، علوم تجربی، علوم ان

بررسی-رابطه-کاربرد-راهبردهای-یادگیری-با-موفقیت-در-رشته‌های-تحصیلی-(ریاضی-فیزیک-علوم-تجربی-علوم-ان

دانلود ورد با موضوع بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته‌های تحصیلی (ریاضی-فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی) دارای ۲۵ صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه :۲۵ صفحه

فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

چکیده:
به اعتقاد روان شناسان شناختی فرایند آموزش- یادگیری شامل دو دسته هدف کلی است که وین اشتاین و مایر (۱۹۸۶) یکی را به فراورده و دیگری را به فرایند مربوط می دانند. در حالیکه فراورده محتوای اطلاعات آموزش داده شده است. فرایند به چگونگی یادگیری یا مهارتها و روشهای یادگیرنده در پردازش محتوا مربوط می شود. دسته اخیر همان راهبردهای یادگیری هستند که با تاکید کنونی نظریه پردازان شناختی بر نقش فرد در یادگیری، مورد توجه روانشناسان تربیتی قرار گرفته است. بر این اساس به منظور شناسایی رابطه کاربرد انواع راهبرد یادگیری (تمرین، بسط دهی، سازماندهی و نظارت) با موفقیت در سه رشته تحصیلی (علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی- فیزیک) از جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه سوم نظری شهر یزد نمونه ای به حجم ۲۲۲ نفر به روش تصادفی چند مرحله ای برگزیده شد. و براساس معدل ۳۳ درصد بالاترین معدل ها به عنوان گروه موفق و ۳۳ درصد پائین ترین معدل ها به عنوان گروه ناموفق دسته بندی شدند. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از آزمون راهبردهای یادگیری (با ضریب پایای ۷۶/۰) استفاده شد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تعیین تفاوت معنی دار در استفاده از راهبردهای یادگیری میان دوگروه موفق وناموفق در هر یک از رشته های تحصیلی از آزمون T (برای مقایسه دو گروه مستقل) و برای تعیین سهم هر راهبرد در پیش بین موفقیت تحصیلی از آزمون تحلیل ممیز استفاده بعمل آمد. نتایج نشان داد که در استفاده از انواع راهبردهای یادگیری بین دانش آموزان موفق و ناموفق تفاوت معنی دار وجود دارد و از میان راهبردهای چهارگانه به تکفیک دو راهبرد بسط دهی و نظارت بر درک مطلب برای دانش آموزان در رشته های ریاضی- فیزیک و علوم انسانی و راهبردهای سازماندهی و نظارت بر درک مطلب برای دانش آموزان علوم تجربی نقش معنی داری در پیش بینی موفقیت تحصیلی دارند.
کلید واژگان: فراورده یادگیری، فرایند یادگیری، دانش آموزان موفق، دانش آموزان ناموفق.
مقدمه
اصل مشخص در دنیای نامشخص آینده این است که انسان پیوسته با تغییرات غیر قابل پیش بینی مواجه است و بقایش وابسته به توانای او در اثر گذاری بر این تغییرات و سازگاری دائمی با آنها است. پس یادگیری ضرورت بقا و آموزش ابزار دستیابی به آن است، از طرف دیگر آموزش نمی تواند دانشها، مهارتها یا گرایشهایی را که عملا نمی توان همه آنها را پیش بینی نمود در اختیار افراد بنهد. مع هذا اگر بتوان به افراد کمک نمود تا یک فراگیر خود- رهبر شوند و مسوولیت یادگیری خود را به عهده بگیرند. خواهیم توانست به آنها توانایی نوسازی خویش را بدهیم تا به خلق خود و جامعه خود در یک دنیای همیشه متغیر قادر شدند. در این حالت تدریس جهت دهنده یادگیری خواهد بود جایی که افراد نه به صورت یک شیء بلکه به صورت یک فاعل مطرح هستند. این هدف به خصوص با تغییر رویکرد نظریات یادگیری از رفتارگرایی به شناختی مورد توجه متخصصین تعلیم و تربیت همچون روانشناسان تربیتی و برنامه ریزان درسی واقع شده است.

دانلود فایل