پروژه کامل کارآموزی کارشناسی معماری

فهرست مطالب : مقدمه فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی تاریخچه سازمان نمودار سازمانی معرفی قسمت های مختلف شرح مختصری از فرایند کار   فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته ی علمی کارآموز موقعیت معماری موسسه بررسی شرح وظایف امور جاری در دست اقدام برنامه های اینده   فصل سوم : نتایج وپیشنهادات آموخته ها ارائه ی آموخته ها            فصل چهارم: بررسی تحلیلی یک بنا …

پروژه درس مرمت بناهای تاریخی


این پاورپوینت در۷۲ صفحه به معرفی و بررسی بنای مسجد دشتی اصفهان میپردازد در این پروژه به بررسی مساجد دورانهای مختلف معماری نیز پرداخته شده است همچنین به ور کامل به بررسی ویژگی های مسجد دشتی و آسیبهایی که در طی دوران مختلف به ان مسجد وارد شده وراهکارهای مقابله با این آسیب ها پرداخته شده است …