بررسی مطالعات معماری مرکز بازپروری معتادان (خانه امید به زندگی)

بررسی مطالعات معماری مرکز بازپروری معتادان (خانه امید به زندگی)

بررسی-مطالعات-معماری-مرکز-بازپروری-معتادان-(خانه-امید-به-زندگی)بررسی مطالعات  معماری مرکز بازپروری معتادان (خانه امید به زندگی)
دارای ۱۶۱ صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  161 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن مطالعات ::

در مطالعات این فایل حتی روند شکل گیری طرح و استفاده از کانسپت ها شرح داده شده و بسیار کامل میباشد که در هیچ سایت دیگری به فروش نمیرسد
.

فهرست مطالب

مقدمه     5
فصل اول : پژوهش   
1-1- طرح پژوهش    8
1-2- اهداف پژوهش    10
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
۲-۱- انواع تیپ شخصیتی    12
2-2-  تاثیر سن در بزهکاری     13
2-2-1- کودکی    13
2-2-2-  برنایی    13
2-2-3 پختگی    13
2-2-4- پیری    13
2-3- تربیت – ماهیت و نقش آن    14
2-4- قدرت تربیت و اصلاح    18
2-5- تربیت و جامعه شناسی    21
2-6- تربیت و روانشناسی    23
2-7- تعریف اعتیاد    23
2-8- تاریخچه اعتیاد    24
2-9- تاریخچه شناخت و گسترش مواد مخدر در ایران    25
2-9-1 مواد مخدر در ایران باستان    25
2-9-2 مواد مخدر از ظهور اسلام تا دوران صفویه    26
2-9-3 مواد مخدر از دوران صفویه تا پایان دوره قاجاریه    26
2-10- مبارزه با مواد مخدر    28
2-11- مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب    32
2-12- انواع مواد مخدر و شرح آنها    34
فصل سوم : بررسی سابقه فعالیتهای عملی در رابطه با ایجاد توازن روحی افراد
۳-۱- موسیقی درمانی     44
3-2- هیپنوتیزم    46
3-3- رقص درمانی    47
3-4- شعر درمانی    48
3-4-1- اجزای شفابخش شعر درمانی    48
3-5- تئاتر درمانی    49
3-6- نقاشی درمانی    49
3-7- نقش هنر به طورکلی در ایجاد آرامش درونی    49
3-8- گروه درمانی    50
3-9  14 اصل اعتیاد کنگره ۶۰    50
3-10 مقاله صورت مسأله کنگره ۶۰ در مورد ترک اعتیاد    56
3-11- راهکارهای کنگره ۶۰ در مورد اعتیاد    73
فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه
۴-۱- مرکز درمانی الکسین    89
4-2- مرکز بازپروری دختران در دهکده فرنیل درمادرید    91
4-3-بیمارستان سیلور هیل    97
فصل پنجم : معماری
۵-۱- معماری چیست؟    109
5-2- بخشهای اصلی معماری    110
5-3- معماری و طبیعت    112
5-4-هنر مینی مال و معماری    114
5-5- زیبایی در معماری    117
5-5-1- تعریف زیبایی    118
5-5-2-منشاء زیبایی    119
5-5-3-ادراک کننده زیبایی    119
5-5-4- انواع زیبایی    120
5-5-5-زیبایی درمعماری     124
5-5-6- جمع بندی    128
فصل ششم : اطلاعات شهر و منطقه مربوط به پروژه
۶-۱-۱ سقز واژه و تاریخ    132
6-1-2موقعیت جغرافیایی    134
6-1-3 جمعیت    136
6-1-4آب و هوا     139
6-1-5- شرایط اقلیمی    141
6-1-6- دما    143
6-1-7 – فشار هوا و رطوبت    144
6-1-8-بــاد     145
6-1-9- ساختمان زمین شناسی     148
6-1-10- جهت بهینه قرار گیری ساختمان در کردستان وشهر سقز    149
6-2-2- بررسی تاریخچه زلزله های رخ داده در منطقه تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری محل سایت انتخابی پروژه    152
6-2- 2-1برنامه فیزیکی    159
6-3- آنالیز سایت    162
6-3-1- دسترسی های سواره    162
6-3-2- محور حرکتی پیاده    162
6-3-3- تراز صوتی    162
6-3-4- چشم انداز     162
6-6 مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی
۶-۷ نقشه ها
۷-۱ فهرست منابع و مأخذ    163

فهرست شکل ها
۴-۱- نمای خارجی نمونه موردی    102
4-2- نمای داخلی نمونه موردی    103
4-3- سرگرمی های بیمارستان    104
4-4- کلینیک دختران    105
4-5- سایت پلان بیمارستان    108
4-6- ساختمان بیمارستان و نمای خارجی    109
4-7- نماهایی از ساختمان بیمارستان    110
6-1- ارتفاع سایه کنسول    153
6-2- نمای خارجی نمونه موردی    157
6-3- نمای خارجی نمونه موردی    158

فهرست جداول
۳-۱- جدول زمانی برای رسیدن به حدود    73
6-1- جدول آمار جمعیتی سقز    142
6-2- جدول بارش سا لیانه    145
 6-3- جدول دمای سقز    146
6-4- جدول رطوبت نسبی    147
6-5- جهت بادهای هشت ساله    148
6-6- جدول زلزله    149
6-7- زلزله های مهم تاریخی    150
6-8- جدول برنامه فیزیکی فضاها    152
 
مقدمه
نقطه شروع انسان است و بازگشت به انسانیت.
ایرانی بودن مستلزم شیوه خاصی از بودن است، مستلزم طرز خاصی از دیدن جهان است طریق معینی از حضور در زندگی، در طبیعت و در برابر…، همچنین به معنای در اختیار داشتن ابزارهای معینی از معرفت و شیوه خاصی از تعبیر جهان و بطور خلاصه فرهنگی خاص. در تحلیل همه عناصری که شیوه ایرانی بودن را تعیین می کنند در می یابیم که ایرانی بودن دارای نشانه های متافیزیکی مشخص است، جهانی سراپا تنیده و تافته از نمادها و تصاویر، رفتارهای قالبی، معمولا بر پایه احساسات، عواطف و سلسله مراتب اولویتها یمان، است که مطابق نظمی خاص بر یکدیگر عمل می کنند و نوعی نقش هستی را رقم می زنند، اما در آن هر کارکردی، هر وجودی، جای خاص خود را دارد.
آنچه مرا به انتخاب این موضوع یعنی محلی برای بازپروری گروهی از سرخوردگان اجتماع ( معتادین) کشاند، دیدگاهی بود که برای آدمیان قائل هستم، آدمیان سه دسته اند، آنان که آدم اند و از آدمیت سخت فاصله دارند که مرده باد آدمی که آدمیتش مرده، دسته دوم آنان که آدم هستند و در آدمیت باقی مانده اما گاه به بیراهه می روند و دسته سوم که هم آدمند و هم در آدمیت غرق. سخن من با همه آنانی است که انتظار دارند که روزی چشم باز کنند که بینند اگر خورشید بمیرد  بار زندگی جاریست.
ما
فاتحان شهر های رفته بر بادیم
با صدای ناتوانتر از آنکه بیرون آید از سینه
راویان قصه های رفته از یادیم
ما برای فتح می آییم
تا هیچستانش بگشاییم
بر خود نهیب زنم، میتوان دستی شد برای فراخواندن هنگامی که این آدمهای سیه روزگار که از نادانی و خامی در کسوت بخت خود، اوضاع مشمئز کننده ای برای خود ساخته اند در خور تفکرند ترحم، نه تنفر.
به نیکی می دانم که ادعای یاری به این افراد سخت بزرگ و گاه به خالی بندیهای بزرگ امروز شبیه است که می خواهیم دنیا را دگرگون کنیم اما نمی خواهم فراموش کنم که در میان خیل عظیم آدمیان خوب و بدی که هر روز کنارشان می گذریم، وجود دارند مردمانی که اسیر گشته اند در دام آنچه خود نیز نمی دانند به چه نام بخوانندش .

دانلود فایل

بررسی مطالعات معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست

بررسی مطالعات معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست

بررسی-مطالعات-معماری-یتیم-خانه-کودکان-بی-سرپرستبررسی مطالعات  معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست
دارای ۹۵ صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  95 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن مطالعات ::

این پروژه در هیچ سایت دیگری به فروش نمیرسد
فصل اول شناخت موضوع: تعریف واژه ها،تاریخچه کودکان بی سرپرست،تعلیم و تربیت،انواع خانواده،روشهای نگهداری

تعریف واژه ها
کودک
کودک بی سرپرست
خانواده
خانواده
یتیم
فرزند شبانه روزی
مراقبت و پرورش
مربی یا مادریار
شیرخوارگاه
شبانه روزی
تار یخچه از کودکان بی سرپرست
پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام
چگونگی سرپرستی ایتام
تعلیم و تربیت
مفهوم تعلیم و تربیت
نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت در اسلام
تعلیم و تربیت جدید
آموزش و تربیت کودک
پدیده بی سرپرستی و عوامل آن
انگیزه و دلایل سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی
عوامل طبیعی
عوامل غیر طبیعی
مشکلات کودکان بی سرپرست
مشکلات هویتی- شخصیتی
مشکلات اجتماعی
مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی
اقامت کودک در این مراکز در سه مرحله صورت می گیرد
سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی
روشهای نگهداری وسرپرستی کودکان درایران
فرزند خواندگی
امین موقت
شبه خانواده
مراکز نگهداری گروهی
مقا یسه عملکرد خانه و پرورشگاه
عملکرد خانه و پرورشگاه
ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه
واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست
شیرخوارگاه
شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی
شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی
خانواده و نقش های مختلف آن
انواع خانواده
خانواده هسته ای
تفاوت در ابعاد
خانواده گسترده
خانواده روستایی و عشایری
کارکردهای خانواده
مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست
فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها
تأثیر قصه در کودکان
نقش آواز خوانی و ترانه محلی
نقاشی کودکان
زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی
معرفی رو شهای موجود جهانی
دهکده های SOS
Residential care unite
شبه خانواده های بزرگ
House parent
انواع روشهای مراقبتی
روشهای مراقبتی رایج در دنیا
خانواده های فاستر
به سه روش این کودکان به خانواده ها سپرده می شوند
شبه خانواده
فرزند خواندگی
روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران
پرورشگاه های وابسته به شهرداری
جمعیت خیریه فرح پهلوی
انجمن های حمایت از کودکان
تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب
سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از
نتیجه گیری
فصل دوم مطالعات تطبیقی
بررسی مصادیق داخلی و خرجی
بررسی نمونه های موجود در جهان و مقایسه نقاط ضعف و قوت آنها
دهکده SOS آکابا در اردن
پرورشگاه باتملی
امید دختران و پسران
خانه کودکان استون
اقامتگاه ها
خانه گروهی
بخش خدمات درمانی
شیرخوارگاه ANGELE
نمونه های فعلی در ایران
شیرخوارگاه آمنه
اداری
قرنطینه
بخش زرد
زرد پایین
زرد بالا
آبی
بخش قهوه ای
شبانه روزی شهید قدوسی
بخش خوابگاهی
شبانه روزی بوشهر
فصل سوم معرفی فضاهای تشکیل دهنده و ارائه برنامه ی فیزیکی
جمعیت و سن مخاطبین پروژه
سن مخاطب پروژه
دلایل انتخاب سنین مخاطب
جمعیت مخاطب پروژه
دلایل انتخاب جمعیت مخاطبین پروژه
ضوابط بالا دست و استاندارد فضای معماری
فضاهای مطلوب و مناسب کودکان
فضاهای جذاب کودکان
فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی
فضاهای اصلی عبارتند از
ورودی
فضای انتظار
فضای اداری
فضای پذیرش
بخش های کودکان
بخش شیرخوار
بخش نوپا
بخش نوباوه
فضاهای بهداشتی
فضاهای ارتباطی
آشپزخانه
انبار
موتورخانه
برنامه فیزیکی
فضاها
فضاهای خصوصی
فضاهای عمومی
فضاهای روباز
فضاهای جنبی و خدماتی
بررسی ضوابط و استانداردهای فضاهای تشکیل دهنده
کیفیت فضاها
قواعد و معیارها
ابعاد جسمانی کودکان
اصول مکان یابی و شرایط محیطی
ویژگی های مکان استقرار مهد کودک از ۲ جنبه بررسی می شود
توپوگرافی
شرایط اقلیمی
فضای بازی
رنگ در فضای زندگی کودک
تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان
روش های کنترل صدا
کنترل سر و صدای داخل ساختمان
شرایط دمایی و هوایی مناسب
تجهیزات
اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان
بازی و زمین بازی کودکان
تأمین ایمنی کودکان در زمین های بازی
استاندارد ابزارهای بازی
گیاهان متناسب با محیط های بازی کودکان
فصل چهارم شناخت بستر طرح در سطح کلان (ویژه گیهای اقلیمی و معماری سقز) و خرد (تجزیه و تحلیل سایت)
استان کردستان
موقعیت جغرافیایی شهرستان سقز
موقعیت جغرافیایی
برسی جمعیت شهرستان سقز
آب وهوای شهرستان سقز
شرایط اقلیمی
دما
فشار هوا و رطوبت
باد
آموزش و پرورش
طرح های مورد نیاز اجرا
شناخت و تحلیل سایت مورد نظر

دانلود فایل

بررسی مطالعات معماری کارخانه خودرو

بررسی مطالعات معماری کارخانه خودرو

بررسی-مطالعات-معماری-کارخانه-خودروبررسی مطالعات  معماری کارخانه خودرو
دارای ۱۱۸ صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  118 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن مطالعات ::

فهرست مطالب:

فصل اول(کلیات تحقیق)     
                                       
o    مقدمه ۱
o    ساخت کارخانه  ۲
o    تاریخچه خط تولید خودرو ۳
o    خط تولید ۴
o    خطوط تولید اولیه خودرو ۵
o    خطوط تولید مدرن خودرو ۷
o    تغییرات اخیر در خط تولید خودرو ها ۸
o    خطوط تولید متفاوت ۹
o    دلایل انتخاب طرح ۱۰
o    آرم شرکت های خودروسازی جهان ۱۱

فصل دوم(مبانی نضری معماری)

o    مراحل اصولی طراحی کارخانه ۱۹
o    مطالعه بازار و پیش بینی فروش ۱۹
o    تعیین شرح و مشخصات محصول ۱۹
o    تدوین روشهای ساخت ۲۰
o    طرح ریزی بخشهای تولیدی ۲۰
o    طرح ریزی بخشهای غیر تولیدی ۲۱
o    تعیین چارت سازمانی و استقرار کلی کارخانه ۲۲
o    تجزیه و تحلیل مالی ۲۳
o    ساختمان کارخانه ۲۶
o    طرح ریزی واحد های صنعتی ۲۷
o    اهداف طراحی کارخانه ۲۸
o    موارد کاربرد طراحی کارخانه ۲۹

فصل سوم(برسی نمونه ها)

o    کارخانه فراری ۳۰
o    کارخانه ی مک لارن ۴۲
o    ساختمان BMW ۴۸

فصل چهارم(ضوابط واستانداردها)

o    عوامل موثربرمسائل استقرارتسهیلات ۵۳
o    حجم وتنوع تولید ۵۳
o    شکل وابعاد تسهیلات ۵۳
o    سیستم انتقال مواد ۵۴
o    چیدمان چند طبقه ای ۵۵
o    برگشت به عقب وپرش به جلو ۵۶
o    محلهای بارگذاری وتوزیع ۵۷
o    مساله تعیین مکان تسهیلات ۵۷
o    مسائل چیدمان درسیستمهای تولیدی مدرن ۵۸
o    انبار ۵۹
o    رابطه انبار با دیگر واحدها ۶۱
o    خدمات عملیات انبار ۶۱
o    تولید ۶۱
o    توزیع ۶۲
o    واحد خرید ۶۳
o    واحدفروش ۶۳
o    نوع ساخت و احداث محل ۶۳
o    روشنایی ۶۶
o    ابعاد واندازه های استاندارد ماشین ۶۹

فصل پنجم(اقـلیـم)

o    تقسیمات اقلیمی ۷۲
o    آب و هوای آسیا ۷۳
o    اقلیم های آب و هوایی ایران ۷۵
o    اقلیم ایران ۷۶
o    نگاهی جغرافیایی به شهرستان سقز ۸۲
o    شرایط اقلیمی شهرستان سقز ۸۳
o    طراحی اقلیمی ۸۳
o    خصوصیات کلی فرم بنا در اقلیم سرد ۸۴
o    کالبد شهری و روستایی ۸۷

فصل ششم(تحلیل سایت وروند تحقیق)

o    تحلیل سایت ۸۹
o    اثرات محیط زیستی احداث کارخانه خودروسازی ۹۰
o    ابعاد و موقعیت محل کارخانه ۹۱

فصل هفتم(نتیجه گیری-گذینه های طراحی)

o    فضاهای لازم برای طراحی کارخانه خودرو ۹۳
o    مزایای ساختمانهای یک طبقه ۹۴
o    معایب ساختمانهای یک طبقه ۹۴
o    مزایای ساختمانهای چند طبقه ۹۵
o    معایب ساختمانهای چند طبقه ۹۵
o    طراحی سقف کارخانه ۹۷
o    سازه فضاکار ۹۷
o    چند نمونه طراحی ماشین ۱۰۵
o    کانسپت های اصلی طرح ۱۰۶
o    نقشه ها ۱۰۷
o    منابع ۱۱۲

فصل اول:کلـیـات تحقــیـــق
مقدمه:
مساله استقرارتسهیلات یکی ازعوامل اثرگذاربرسیستم تولیدی است. درسیستمهای تولیدی واژه تسهیلات شامل ماشین آلات،کارگاهها،ایستگاههای بازرسی،مکانهای شستشو،کمدلباسها،استراحتگاههاودیگرتجهیزات پشتیبانی مشابه است.درسیستمهای خدماتی ،تسهیلات شامل ودفترخانه ها،استراحتگاهها ورستورانهاست. تعیین جا وچیدمان تسهیلات دریک کارخانه معمولا ‘مسئله نحوه استقرار تسهیلات’ نامیده می شود وبه عنوان عامل اثرگذار روی هزینه های تولید،فرایندکار،فاصله زمان سفارش کالا تادریافت آن (زمان تاخیر)وبهره وری شناخته می شود.چیدمان خوب تسهیلات به بهره وری وکارآئی تولید کمک می کند وتا۵۰درصد هزینه های کلی تولید راکاهش می دهد.(Tompkins et al.,1996 ).منظورازچیدمان فیزیکی، تخصیص تجهیزات به مکانهای مشخص درکارخانه است.چیدمان تسهیلات به نحوی که حرکت پرسنل ومواد راحداقل کرده ودرنتیجه هزینه انتقال موادراکاهش دهد،کارائی وبهره وری سیستم راافزایش می دهد.

ساخت کارخانه :
قبل از بحث در رابطه با طرح اولیه کارخانه ، ابتدا بایستی مفهوم و معنی کلمه کارخانه را توضیح دهیم. یک کارخانه به معنی واحد تولیدی است. یک واحد تولیدی از یک ساختمان یا گروهی از ساختمانها بعنوان فضای لازم برای قرارگیری کارمندان و تجهیزات و ماشین آلات است همه این موارد برای تولید محصول لازم و ضروری هستند. اصلاح تولید به ورود ماده خام و تولید محصول با کمک تجهیزات و ماشین آلات و کارمندان مربوط می شود. در این فضا باید همه عوامل و افراد از اصول مشخص و تعیین شده ای پیروی کند.

دانلود فایل

بررسی مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی

بررسی مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی

بررسی-مطالعات-معماری-نمایشگاه-بین-المللیبررسی مطالعات  معماری نمایشگاه بین المللی دارای ۱۰۹ صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  109 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن مطالعات ::

فهرست نمایشگاه بین المللی
 
عنوان

فصل اول(کلیات تحقیق)                                             

o    چکیده  ۱   
o    پیشگفتار ۲
o    دلایل انتخاب طرح در شهرستان سقز عبارتند از ۳
o    اهداف مشارکت در نمایشگاه ها ۵
o    اهداف اولیه مشارکت ۵
o    انواع نمایشگاه  ۸
o    نمایشگاه های عمومی عمده ۸
o    نمایشگاه های تخصصی عمده ۸
o    مقایسه نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی و نمایشگا‌های جهانی ۹

فصل دوم(مبانی نضری معماری)

o    آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار ۱۰
o    بازارهای قدیمی کردستان ۱۳
o    مبانی نظری در مورد طرح مورد نظر ۱۹

فصل سوم(برسی نمونه ها وتاریخچه)

o    اولین نمایشگاههای تجاری بین المللی امروزین ۲۲
o    نمایشگاه جهانی آلمان – هانور ۲۰۰۰ ۲۳
o    نمایشگاه بین المللی تهران ۳۲
o    آشنایی با وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران ۳۲
o    ارزیابی وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران ۳۴
o    نمایشگاه بین المللی مشهد ۳۶
o    اهداف نمایشگاه  ۳۷
o    خدمات و امکانات ۳۹
o    خدمات نمایشگاه  ۴۰
o    خدمات فنی  ۴۰
o    مزیتها  ۴۲
o    آنالیز سایت ۴۵
o    برنامه ریزی کالبدی ۵۰
o    مقدمه  ۵۰
o    کاربری های موردنیاز ۵۱
o    برنامه کالبدی  ۵۳

فصل چهارم(ضوابط واستانداردها)

o    استانداردها  ۶۰
o    جزئیات وکلیات در طراحی نمایشگاه ۶۳
o    گروه بندی کاربری ها ۶۷

فصل پنجم(اقـلیـم)

o    تقسیمات اقلیمی ۶۹
o    آب وهوای آسیا ۷۰
o    اقلیم های آب و هوایی ایران ۷۳
o    اقلیم ایران ۷۴
o    نگاهی جغرافیایی شهرسقز ۷۹
o    شرایط اقلیمی شهرستان سقز ۸۰
o    طراحی اقلیمی  ۸۰
o    خصوصیات کلی فرم بنا در اقلیم سرد ۸۱
o    کالبد شهری و روستایی در اقلیم سرد ۸۴

فصل ششم(تحلیل سایت وروند تحقیق)
o    تحلیل سایت  ۸۶
o    دسترسی ها ۸۷
o    مجاورت ها ۸۸
o    پتانسیل ها ۸۹
o    اقلیم ۹۰
o    مکان یابی کاربری ها در سایت ۹۱

فصل هفتم(نتیجه گیری-گذینه های طراحی)

o    ایده های اصلی طراحی(ایده های نهایی ۹۲
o    سیرکولاسیون محوطه  ۹۳
o    سطوح خدماتی مجموعه نمایشگاه ۹۴
o    ساختمان نمایشگاه ۹۴
o    فهرست منابع ۱۰۴

فصل اول:کلـیـات تحقــیـــق
چکیده
امروزه کلیه کشور های جهان اهمیت فوق العاده ای به بازرگانی خود قائل هستند و همه کشورها اعم از کشور های پیشرفته و در حال توسعه ناگزیرند به این موضوع اهمیت داده و در جهت گسترش سالم و سود مند این قسمت از اقتصاد کشور کوشا باشند . بازرگانی نقش بسیار مهمی را در کل اقتصاد کشور ایفا می کند و اطلاعات بازرگانی نه تنها مورد توجه دولت ها می باشد ، بلکه محققین اقتصادی و صنعتگران و بازرگان نیز از طالبین جدی آن هستند. احتیاج محققین اقتصادی به این جهت است که برای بررسی تحولات اقتصادی و پیش بینی های آینده و تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی در اعصار گذشته ، حال و آینده ناگزیر هستند که به بازرگانی اهمیت زیادی بدهند .
بدین جهت نمایشگاه بین المللی سقز با هدف کوشش در راه ایجاد نمایشگاه های تجاری به منظور گردآوری امکانات تولیدی و فرآورده های مطلوب کشور در یک جا و همچنین آشنایی با فرآورده های گوناگون در زمینه های مربوط به رشته های مختلف علمی , بازرگانی و صنعتی کشاورزی ، فرهنگی و هنری مطالعه و طراحی خواهد گردید .
به طور کلی یک مرکز بازرگانی عبارت است از مرکزی که نقش مکمل و پشتیبانی خدمات بخش های خصوصی و دولتی را دارند . هدف اصلی هر مرکز بازرگانی گرد هم آوردن فعالیتها و مؤسسات دست اندرکار بازرگانی به زیر یک سقف و ارائه خدمات مورد نیاز به آنها برای پیشرفت بیشتر کارشان است .

پیشگفتار
پیشرفت علم و فن آوری نو زندگی انسان را در تمامی عرصه ها متحول نموده است ولی مسائل بی شمار ناشی از این تحول لا ینحل مانده اند . اگر شعور و دانش انسان ها بصورت ترکیبی در جهت همگرایی و کارایی به کار گرفته شود تحت تاثیر ارتباط متقابل و یگانگی جهت دانشی قدرتمند تر حاصل خواهد شد . این دانش نو سبب ایجاد تفاهم متقابل در فضای زندگی انسان ها گردیده و به شکیبایی آن ها برای قبول سنت ها و رفتار های اجتماعی یکدیگر خواهد افزود . به این ترتیب توسعه اجتماعات بشری هم نواخت و هم آهنگ بسوی طریقی بهتر برای زندگی حرکت خواهد کرد .
نمایشگاه ها باید با نمایش افتخار آمیز دانش و عرضه دستاورد های آن در کنار یکدیگر تبدیل به میدان گاه برخورد های انسانی گردیده و در دست یابی به این هدف موثر باشد .
از اکسپو باید مفهومی بالاتر از نمایشگاه دست آوردهای سنتی گذشته و توسعه و پیشرفت فن آوری زمان حال انتظار داشت . نمایشگاه باید در عین حال کیفیت یک همایش بین المللی سرور انگیز را داشته باشد که مردم دنیا یکدیگر را در آن ملاقات کنند ، آشنا شوند ، افکارشان را هماهنگ کرده و دانش خود را مبادله نمایند .
نمایشگاه باید بجای عرضه نمایش سخت افزار به عرصه های جشن ها و مراسم برای نرم افزار تبدیل شوند . به همین منظور هدف این است که تمامی مجموعه نمایشگاه تبدیل به میدان گاهی گردد که توسعه این انگاره را میسر سازد .
انگاره ( مراسمی برای هماهنگی و یگانگی انسان ها )

برای آگاهی از هر پدیده باید ابتدا خوب آنرا بشناسیم و تعریف مشخص عام و خاص از این پدیده برای خود داشته باشیم ، مقوله نمایشگاهها ترکیبی از صنعت و هنر است که معمولاً فعالیتهای اقتصادی را در یک محدوده زمانی و مکانی متمرکز نموده است .

دانلود فایل