پاورپوینت اداره مصدوم دچار له شدگی وسیع بافت نرم


پاورپوینت اداره مصدوم دچار له شدگی وسیع بافت نرم   23اسلایدهمراه باتصویر اهداف آموزشی: پس از پایان کلاس و تمرین عملی یادگیرنده قادر باشد: ۱- له شدگی وسیع بافت نرم را توضیح دهد. ۲- سندرم کمپارتمان و روش های اداره مصدوم را شرح دهد. ۳- سندرم رابدومبولیز و روش های اداره مصدوم را توضیح دهد.     …