بررسی مطالعات معماری مرکز بازپروری معتادان (خانه امید به زندگی)

بررسی مطالعات معماری مرکز بازپروری معتادان (خانه امید به زندگی)

بررسی-مطالعات-معماری-مرکز-بازپروری-معتادان-(خانه-امید-به-زندگی)بررسی مطالعات  معماری مرکز بازپروری معتادان (خانه امید به زندگی)
دارای ۱۶۱ صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  161 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن مطالعات ::

در مطالعات این فایل حتی روند شکل گیری طرح و استفاده از کانسپت ها شرح داده شده و بسیار کامل میباشد که در هیچ سایت دیگری به فروش نمیرسد
.

فهرست مطالب

مقدمه     5
فصل اول : پژوهش   
1-1- طرح پژوهش    8
1-2- اهداف پژوهش    10
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
۲-۱- انواع تیپ شخصیتی    12
2-2-  تاثیر سن در بزهکاری     13
2-2-1- کودکی    13
2-2-2-  برنایی    13
2-2-3 پختگی    13
2-2-4- پیری    13
2-3- تربیت – ماهیت و نقش آن    14
2-4- قدرت تربیت و اصلاح    18
2-5- تربیت و جامعه شناسی    21
2-6- تربیت و روانشناسی    23
2-7- تعریف اعتیاد    23
2-8- تاریخچه اعتیاد    24
2-9- تاریخچه شناخت و گسترش مواد مخدر در ایران    25
2-9-1 مواد مخدر در ایران باستان    25
2-9-2 مواد مخدر از ظهور اسلام تا دوران صفویه    26
2-9-3 مواد مخدر از دوران صفویه تا پایان دوره قاجاریه    26
2-10- مبارزه با مواد مخدر    28
2-11- مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب    32
2-12- انواع مواد مخدر و شرح آنها    34
فصل سوم : بررسی سابقه فعالیتهای عملی در رابطه با ایجاد توازن روحی افراد
۳-۱- موسیقی درمانی     44
3-2- هیپنوتیزم    46
3-3- رقص درمانی    47
3-4- شعر درمانی    48
3-4-1- اجزای شفابخش شعر درمانی    48
3-5- تئاتر درمانی    49
3-6- نقاشی درمانی    49
3-7- نقش هنر به طورکلی در ایجاد آرامش درونی    49
3-8- گروه درمانی    50
3-9  14 اصل اعتیاد کنگره ۶۰    50
3-10 مقاله صورت مسأله کنگره ۶۰ در مورد ترک اعتیاد    56
3-11- راهکارهای کنگره ۶۰ در مورد اعتیاد    73
فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه
۴-۱- مرکز درمانی الکسین    89
4-2- مرکز بازپروری دختران در دهکده فرنیل درمادرید    91
4-3-بیمارستان سیلور هیل    97
فصل پنجم : معماری
۵-۱- معماری چیست؟    109
5-2- بخشهای اصلی معماری    110
5-3- معماری و طبیعت    112
5-4-هنر مینی مال و معماری    114
5-5- زیبایی در معماری    117
5-5-1- تعریف زیبایی    118
5-5-2-منشاء زیبایی    119
5-5-3-ادراک کننده زیبایی    119
5-5-4- انواع زیبایی    120
5-5-5-زیبایی درمعماری     124
5-5-6- جمع بندی    128
فصل ششم : اطلاعات شهر و منطقه مربوط به پروژه
۶-۱-۱ سقز واژه و تاریخ    132
6-1-2موقعیت جغرافیایی    134
6-1-3 جمعیت    136
6-1-4آب و هوا     139
6-1-5- شرایط اقلیمی    141
6-1-6- دما    143
6-1-7 – فشار هوا و رطوبت    144
6-1-8-بــاد     145
6-1-9- ساختمان زمین شناسی     148
6-1-10- جهت بهینه قرار گیری ساختمان در کردستان وشهر سقز    149
6-2-2- بررسی تاریخچه زلزله های رخ داده در منطقه تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری محل سایت انتخابی پروژه    152
6-2- 2-1برنامه فیزیکی    159
6-3- آنالیز سایت    162
6-3-1- دسترسی های سواره    162
6-3-2- محور حرکتی پیاده    162
6-3-3- تراز صوتی    162
6-3-4- چشم انداز     162
6-6 مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی
۶-۷ نقشه ها
۷-۱ فهرست منابع و مأخذ    163

فهرست شکل ها
۴-۱- نمای خارجی نمونه موردی    102
4-2- نمای داخلی نمونه موردی    103
4-3- سرگرمی های بیمارستان    104
4-4- کلینیک دختران    105
4-5- سایت پلان بیمارستان    108
4-6- ساختمان بیمارستان و نمای خارجی    109
4-7- نماهایی از ساختمان بیمارستان    110
6-1- ارتفاع سایه کنسول    153
6-2- نمای خارجی نمونه موردی    157
6-3- نمای خارجی نمونه موردی    158

فهرست جداول
۳-۱- جدول زمانی برای رسیدن به حدود    73
6-1- جدول آمار جمعیتی سقز    142
6-2- جدول بارش سا لیانه    145
 6-3- جدول دمای سقز    146
6-4- جدول رطوبت نسبی    147
6-5- جهت بادهای هشت ساله    148
6-6- جدول زلزله    149
6-7- زلزله های مهم تاریخی    150
6-8- جدول برنامه فیزیکی فضاها    152
 
مقدمه
نقطه شروع انسان است و بازگشت به انسانیت.
ایرانی بودن مستلزم شیوه خاصی از بودن است، مستلزم طرز خاصی از دیدن جهان است طریق معینی از حضور در زندگی، در طبیعت و در برابر…، همچنین به معنای در اختیار داشتن ابزارهای معینی از معرفت و شیوه خاصی از تعبیر جهان و بطور خلاصه فرهنگی خاص. در تحلیل همه عناصری که شیوه ایرانی بودن را تعیین می کنند در می یابیم که ایرانی بودن دارای نشانه های متافیزیکی مشخص است، جهانی سراپا تنیده و تافته از نمادها و تصاویر، رفتارهای قالبی، معمولا بر پایه احساسات، عواطف و سلسله مراتب اولویتها یمان، است که مطابق نظمی خاص بر یکدیگر عمل می کنند و نوعی نقش هستی را رقم می زنند، اما در آن هر کارکردی، هر وجودی، جای خاص خود را دارد.
آنچه مرا به انتخاب این موضوع یعنی محلی برای بازپروری گروهی از سرخوردگان اجتماع ( معتادین) کشاند، دیدگاهی بود که برای آدمیان قائل هستم، آدمیان سه دسته اند، آنان که آدم اند و از آدمیت سخت فاصله دارند که مرده باد آدمی که آدمیتش مرده، دسته دوم آنان که آدم هستند و در آدمیت باقی مانده اما گاه به بیراهه می روند و دسته سوم که هم آدمند و هم در آدمیت غرق. سخن من با همه آنانی است که انتظار دارند که روزی چشم باز کنند که بینند اگر خورشید بمیرد  بار زندگی جاریست.
ما
فاتحان شهر های رفته بر بادیم
با صدای ناتوانتر از آنکه بیرون آید از سینه
راویان قصه های رفته از یادیم
ما برای فتح می آییم
تا هیچستانش بگشاییم
بر خود نهیب زنم، میتوان دستی شد برای فراخواندن هنگامی که این آدمهای سیه روزگار که از نادانی و خامی در کسوت بخت خود، اوضاع مشمئز کننده ای برای خود ساخته اند در خور تفکرند ترحم، نه تنفر.
به نیکی می دانم که ادعای یاری به این افراد سخت بزرگ و گاه به خالی بندیهای بزرگ امروز شبیه است که می خواهیم دنیا را دگرگون کنیم اما نمی خواهم فراموش کنم که در میان خیل عظیم آدمیان خوب و بدی که هر روز کنارشان می گذریم، وجود دارند مردمانی که اسیر گشته اند در دام آنچه خود نیز نمی دانند به چه نام بخوانندش .

دانلود فایل

پست های مشابه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *